Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsze obrazy Wszechświata z polskich stacji LOFAR-a

Pierwsze obrazy Wszechświata z polskich stacji LOFAR-a

Polskie stacje LOFAR-a wybudowane pod koniec 2015 roku pracują już rutynowo. Razem z innymi stacjami tworzą one największy na świecie interferometr radiowy działający w zakresie niskich częstotliwości. Na konferencji w Zandvoort w Holandii profesor Ger de Bruyn z Uniwersytetu Groningen przedstawił właśnie pierwsze obrazy nieba uzyskane dzięki polskim stacjom LOFAR-a.

Obserwacje przeprowadzone w lutym 2016 roku ukazują strukturę kwazara 3C196, odległego od Ziemi o 7 mld lat świetlnych. Same stacje holenderskie są niewystarczające, widzą obiekt jako pojedynczą plamkę. Dopiero ich połączenie z antenami w Polsce i innymi stacjami międzynarodowymi pozwala spojrzeć z dziesięciokrotnie lepszą zdolnością rozdzielczą i ujawnić bogatą morfologię obiektu: zwarte regiony silnego promieniowania i rozciągłe obszary o słabszej emisji. Poprawne działanie polskich stacji i ich stałe połączenie przez 10 GB/s łącze internetowe z superkomputerem w Groningen w Holandii to sukces współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Superkomputerowo-Sieciowym PIONIER i partnerami międzynarodowymi.

Rys. 1. Z lewej: ujawnione detale struktury kwazara 3C196 na częstotliwości 116 MHz w wyniku obserwacji LOFAR-a przez trzy polskie i 48 pozostałych stacji. Z prawej: analogiczny obraz z obserwacji wyłącznie stacjami holenderskimi. Zdolność rozdzielcza jest w tym wypadku zbyt mała by zidentyfikować złożoną morfologię kwazara. Polskie stacje i pozostałe stacje międzynarodowe pozwalają dziesięciokrotnie zwiększyć zdolność rozdzielczą obrazów ze stacji holenderskich. Źródło: ASTRON, http://astron.nl/radio-observatory/lofar-science/lofar-science-highlights/lofar-science-highlights

Badanie struktury kwazara 3C196, choć ciekawe same w sobie, posłuży w tym wypadku do badań wodoru neutralnego w „epoce rejonizacji", która nastąpiła krótko po Wielkim Wybuchu. Doszło w niej do powstania pierwszych gwiazd i czarnych dziur. Uzyskanie obrazów tak odległych zakątków Wszechświata wymaga osiągnięcia w LOFARze - w fachowym języku - dynamiki sygnału rzędu miliona. Konieczne jest do tego dokładne zbadanie struktury bliższych i silniejszych źródeł (jak 3C196), a następnie ich usunięcie z map. Wymagana jest do tego zdolność rozdzielcza pozwalająca rozróżnić na niebie szczegóły rzędu 0.5", co jest osiągalne dopiero dzięki m.in. polskim antenom, najbardziej oddalonym od centrum LOFAR-a w Holandii. Detekcja sygnałów z epoki rejonizacji Wszechświata to jedno z najbardziej znaczących wyzwań współczesnej astrofizyki.

„We got good fringes from all Polish stations" - powiedział profesor de Bruyn podczas konferencji. Te dobrze widoczne oscylujące sygnały (listki interferencyjne, Rys. 2) są najlepszym dowodem poprawnego działania polskich stacji i procesu korelacji sygnałów. Uzyskano je usuwając wpływ ziemskich zakłóceń i zmian ziemskiej jonosfery podczas obserwacji. Polskie stacje pozwoliły na potwierdzenie możliwości niskoczęstotliwościowej interferometrii radiowej opartej o anteny umieszczone w rekordowych dla tej techniki odległościach ponad 1000 km.

Rys. 2. Skorelowane sygnały o różnych polaryzacjach (różne kolory) z polskich i holenderskich stacji LOFAR-a podczas obserwacji kwazara 3C196. Stacja oznaczona jako PL611 została zbudowana w Łazach pod Krakowem (Uniwersytet Jagielloński), stacja PL612 - w Bałdach pod Olsztynem (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), PL610 - w Borówcu pod Poznaniem (Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie). „Core" - oznacza połączone 24 stacje holenderskie. Źródło: ASTRON

Obecnie interferometr LOFAR składa się z 38 stacji holenderskich, 3 polskich, 6 niemieckich oraz pojedynczych w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii (w budowie). Trzy polskie stacje powstały w ramach realizacji projektu Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Teleskop pracuje w zakresie od 10 MHz (najniższe częstotliwości radiowe dostępne do obserwacji z powierzchni Ziemi) do 240 MHz. Każda stacja LOFAR-a składa się z kilkudziesięciu niewielkich anten radiowych odpowiednio ze sobą połączonych. Zarejestrowane sygnały z poszczególnych anten są przetwarzane cyfrowo i przesyłane do superkomputera w Groningen, gdzie podlegają procesowi korelacji i wstępnej kalibracji.

Instrument ma duże pole widzenia i może jednocześnie obserwować różne części nieba. Główne badania naukowe prowadzone są w ramach kilku tzw. Projektów Kluczowych LOFAR-a, w których uczestniczą polscy naukowcy. Ich tematyka to:

  • Przeglądy całego nieba - dla wyjaśnienia kosmologicznej ewolucji procesów powstawania gwiazd i aktywnych jąder galaktyk
  • Pulsary i błyski radiowe - sondowanie ekstremalnych warunków astrofizycznych, które prowadzą do obserwowanych jasnych błysków promieniowania radiowego
  • Epoka rejonizacji - zrozumienie ewolucji pierwszych gwiazd i czarnych dziur
  • Kosmiczny magnetyzm - pochodzenie i ewolucja pól magnetycznych, które przenikają Wszechświat
  • Słońce i nasze środowisko kosmiczne - powiązanie struktury wiatru słonecznego, rozbłysków słonecznych, stanu ziemskiej jonosfery, badania tzw. „pogody kosmicznej"
  • Promieniowanie kosmiczne - wyjaśnienie pochodzenia najbardziej energetycznych cząstek we Wszechświecie.

LOFAR rewolucjonizuje niskoczęstotliwościową astrofizykę i jest prekursorem zastosowań zaawansowanych technologii sprzętowo-programistycznych, które zostaną wykorzystane w planowanych przyszłych generacjach interferometrów, takich jak Square Kilometre Array.

Krzysztof Chyży (Uniwersytet Jagielloński, Zakład Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
Andrzej Krankowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego)
Hanna Rothkaehl (Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie)

Polecamy również
Polscy naukowcy nauczyli AI rozwiązywać złożone problemy
Polscy naukowcy nauczyli AI rozwiązywać złożone problemy
Kilkudziesięciu studentów UJ ze stypendiami za znaczące osiągnięcia
Kilkudziesięciu studentów UJ ze stypendiami za znaczące osiągnięcia
Prawie 1,5 mln zł na kształcenie doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prawie 1,5 mln zł na kształcenie doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Jagielloński ponownie liderem w zgłoszeniach do EPO
Uniwersytet Jagielloński ponownie liderem w zgłoszeniach do EPO

Widok zawartości stron Widok zawartości stron