Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolejni naukowcy z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 5

Kolejni naukowcy z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 5

Ośmioro naukowców z UJ zrealizuje swoje projekty badawcze dzięki wsparciu otrzymanemu z Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Miniatura 5, którego drugą listę laureatów właśnie opublikowano. Łącznie trafi do nich ponad 260 tys. zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie badań wstępnych i pilotażowych, a także opłacenie kwerendy i wyjazdu konsultacyjnego.

 

Laureatami konkursu, którego celem jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych, zostali:

  • dr Anna Ceglarska (Wydział Prawa i Administracji) - Rola mitu i fikcji w edukacji prawno-politycznej -  (wyjazd konsultacyjny, 7915 zł);
  • dr Małgorzata Ćwikła (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) - Testowanie metody dyfrakcyjnej w naukach o zarządzaniu – (badania wstępne/pilotażowe, 12 775 zł);
  • dr Małgorzata Hołda (Wydział Filozoficzny) - Wzorce snu, jakość snu i problemy ze snem po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 w perspektywie długoterminowej – (badania wstępne/pilotażowe, 48 323 zł);
  • dr Jan Kobierski (Wydział Farmaceutyczny) - Optymalizacja techniki TERS do obrazowania tratw lipidowych w błonach biologicznych - (badania wstępne/pilotażowe, 45 760 zł);
  • dr hab. Marcin Kościelniak (Wydział Polonistyki) - Podziemne archiwum transformacji – (kwerenda, 16 973 zł);
  • dr Jakub Kwieciński (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - Ocena roli kaskady regulatorowej ArlRS-MgrA w adhezji gronkowca złocistego do płytek krwi - (badania wstępne/pilotażowe, 48 950 zł);
  • dr hab. Artur Pasternak (Wydział Lekarski) - Analiza zmienności anatomicznych naczyń jamy brzusznej i miednicy w pośmiertnym wielofazowym badaniu angiotomografii komputerowej – (badania wstępne/pilotażowe, 45 100 zł);
  • dr Kinga Sekerdej (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) - Debaty wokół nauki i technologii – sprzeciw wobec 5G - (badania wstępne/pilotażowe, 36 817 zł).

W piątej edycji konkursu naukowcy mogą uzyskać finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł na działąnie trwające do 12 miesięcy. O przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Listy rankingowe konkursu Miniatura 5 dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Polecamy również
Naukowcy z UJ uzyskali pierwszy na świecie trójfotonowy obraz tomograficzny PET
Naukowcy z UJ uzyskali pierwszy na świecie trójfotonowy obraz tomograficzny PET
Sukces młodych matematyków w elitarnych zawodach
Sukces młodych matematyków w elitarnych zawodach
Następni naukowcy z UJ nagrodzeni w konkursie Miniatura 5
Następni naukowcy z UJ nagrodzeni w konkursie Miniatura 5
Chemicy z UJ publikują kolejny artykuł w JACS
Chemicy z UJ publikują kolejny artykuł w JACS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj