Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczona z UJ CM opracuje system pomocy osobom po amputacji

Uczona z UJ CM opracuje system pomocy osobom po amputacji

Dr Agnieszka Wnuk-Scardaccione z Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM zdobyła grant w konkursie Miniatura 6 Narodowego Centrum Nauki. Dzięki otrzymanemu finansowaniu uda się na wyjazd konsultacyjny do Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Pobyt w Stanach Zjednoczonych da jej niezbędne narzędzia do stworzenia lustrzanego modelu pomocy osobom po amputacji w naszym kraju.


W Polsce według statystyk Narodowego Funduszu Zdrowia wykonuje się około 30 tysięcy zabiegów amputacji rocznie. Do dziś nie opracowano spójnego modelu pomocy tym osobom. Nie został stworzony żaden system postępowania fizjoterapeutycznego ani protetycznego. Pozostawia to dużą lukę na działania niepożądane, jakim jest np. zbyt wczesne oferowanie zaopatrzenia protetycznego. Osoba w sytuacji kryzysu psychicznego po przebytym zabiegu odjęcia kończyny może być szczególnie wrażliwa na sugestie o konieczności zakupu jak najdroższego sprzętu.

Celem wyjazdu dr Agnieszki Wnuk-Scardaccione do Baltimore jest obserwacja sposobu informowania pacjentów o dalszym postępowaniu terapeutycznym, konsultacja formowania interdyscyplinarnego zespołu do spraw osób po amputacji oraz metodologicznego podziału obowiązków wszystkich jej członków. Miejsce wyjazdu zostało bardzo starannie dobrane. Uniwersytet Johna Hopkinsa, a szczególnie oddział zajmujący się tematyką amputacji, jest wiodącym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie budowania i organizacji specjalistycznego zespołu medycznego w nurcie psychologii zdrowia. Pobyt w USA umożliwi jej przeprowadzenie celowych konsultacji, zebranie odpowiednich danych i podstaw naukowych do stworzenia lustrzanego modelu w polskich realiach służby zdrowia.

”Z obserwacji własnych wynika, iż pacjent po amputacji w Polsce nie otrzymuje precyzyjnych informacji na temat przebiegu dalszego procesu usprawniania. Nie informuje się go o konieczności rehabilitacji, opracowania blizny kikuta, bandażowania, konsultacji z psychologiem i dietetykiem ani o różnych możliwościach zaprotezowania. Specjaliści nie kontaktują się pomiędzy sobą, co zwiększa dezinformację. Nie istnieje żaden szpitalny oddział dedykowany specjalnym potrzebom tych pacjentów. Nieodpowiednia opieka medyczna we wczesnym etapie po zabiegu skutkuje najczęściej wykluczeniem jednostki z życia społecznego i zawodowego. W ramach wyjazdu na podstawie doświadczenia pracowników Uniwersytetu Johna Hopkinsa planuję przygotować podstawowe arkusze informacyjne dla pacjentów (ścieżka powrotu do normalnej aktywności dnia codziennego). Dodatkowo wyjazd konsultacyjny pomoże mi oszacować kolejność i czas spotkań z poszczególnymi specjalistami oraz przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu” - czytamy w opisie projektu dr Agnieszki Wnuk-Scardaccione.

Celem konkursu Miniatura jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego 6. edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych. Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc. NCN zwraca uwagę, by w związku z dużą liczbą wniosków składanych zazwyczaj w ostatnim miesiącu naboru, nie odkładać decyzji o udziału w konkursie na ostatnią chwilę. Nabór wniosków w konkursie jest prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do 31 lipca br.

Polecamy również
Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

Prestiżowa nagroda dla prof. Marcina Magierowskiego

Prestiżowa nagroda dla prof. Marcina Magierowskiego

Doktorant z UJ CM laureatem konkursu Student-Wynalazca

Doktorant z UJ CM laureatem konkursu Student-Wynalazca

Ponad 1,7 mln zł wsparcia na kształcenie w szkołach doktorskich UJ

Ponad 1,7 mln zł wsparcia na kształcenie w szkołach doktorskich UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron