Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura

Badacze z UJ na najnowszej liście rankingowej konkursu Miniatura

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało w piątek 16 września piątą listę rankingową konkursu Miniatura 6. Grono ekspertów wyłoniło do finansowania 4 wnioski naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego na łączną kwotę niemal 200 tys. złotych. W ramach przyznanych funduszy przeprowadzą oni badania wstępne i pilotażowe.

 

Celem konkursu Miniatura jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego 6. edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych. Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc. NCN zwraca uwagę, by w związku z dużą liczbą wniosków składanych zazwyczaj w ostatnim miesiącu naboru, nie odkładać decyzji o udziału w konkursie na ostatnią chwilę. Nabór wniosków w konkursie zakończył się 31 lipca br.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Badacze wskazani do realizacji działania naukowego nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów lub kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innych konkursach NCN. W dniu złożenia wniosku muszą być zatrudnieni na umowę o pracę przez jednostkę, w które będą realizować działanie.

Na 5. liście rankingowej konkursu Miniatura 6 znalazło się czworo przedstawicieli społeczności akademickiej UJ:

  • dr inż. Gabriela Machaj (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - "Udział małych cząsteczek RNA (sRNA) w odpowiedzi buraka cukrowego na wirusa (BNYVV) powodującego rizomanię",
  • dr Krzysztof Brzozowski (Wydział Chemii) - "Barwnikowo wzmocniona mikroskopia stymulowanego rozpraszania Ramana",
  • dr Kamil Polok (Wydział Lekarski) - "Ocena związku fenotypu limfocytów oraz profilu niekodującego RNA z wynikami leczenia u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19",
  • dr Zbigniew Wajda (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) - "W jednym rytmie. Style przywiązania a synchronizacja fizjologiczna i behawioralna uczestników grupowego treningu psychologicznego prowadzonego stacjonarnie i online".

Lista rankingowa nr 5 w konkursie Miniatura 6 jest dostępna na stronie ncn.gov.pl.

Polecamy również
Czy w bardziej zielonych okolicach dzieci uczą się lepiej?
Czy w bardziej zielonych okolicach dzieci uczą się lepiej?
Grant ERC na badanie wpływu sztucznej inteligencji na mobilność miejską
Grant ERC na badanie wpływu sztucznej inteligencji na mobilność miejską
Kilkunastu naukowców UJ na ostatniej liście rankingowej Miniatury
Kilkunastu naukowców UJ na ostatniej liście rankingowej Miniatury
Studenci UJ wśród najlepszych. Zdobyli granty w ministerialnym programie
Studenci UJ wśród najlepszych. Zdobyli granty w ministerialnym programie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron