Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W Uniwersytecie Jagiellońskim odbywa się Kongres Polskiego Przekładoznawstwa

W Uniwersytecie Jagiellońskim odbywa się Kongres Polskiego Przekładoznawstwa

- W badaniach nad przekładem prowadzonych w wielu polskich ośrodkach dzieje się bardzo dużo. Nie mieliśmy jednak dotąd platformy, która by te różnorakie działania spajała, dając całemu środowisku szansę na integrację. Potrzebna jest możliwość spotkania w szerszym gronie, wzajemnego poznania się. Chcemy, aby kongres stał się przestrzenią wymiany myśli i informacji - mówiła, otwierając zorganizowany po raz pierwszy Kongres Polskiego Przekładoznawstwa, prof. Magda Heydel.

- Polskie przekładoznawstwo jawi się jako pole inter- i transdyscyplinarne, a zagadnienia przekładu zajmują niewątpliwie istotne miejsce także w innych obszarach humanistyki – mówiła prof. Magdalena Heydel z Komitetu Organizacyjnego Kongresu. Podkreśliła przy tym, że tematyka kongresu jest na tyle pojemna, że wśród mówców znaleźli się zarówno uczeni i uczone definiujący się jako przekładoznawcy, jak i przedstawiciele pokrewnych dyscyplin – komparatyści, literaturoznawcy, językoznawcy, teatrolodzy, historycy, medioznawcy.

W programie kongresu zaplanowano ponad 100 wystąpień obrazujących szerokie spektrum przekładoznawczych zainteresowań polskich badaczy. Obrady prowadzone w sekcjach poświęcone będą zagadnieniom metodologicznym i teoretycznym, językowym i kulturowym.

Każdego dnia trwania kongresu odbywać się będzie sesja plenarna – w dniu inauguracji wypełniły ją wykłady prof. Elżbiety Tabakowskiej i prof. Edwarda Balcerzana. W drugim dniu przewidziana jest dyskusja o perspektywach polskiego przekładoznawstwa. W trakcie krakowskiego kongresu podjęte zostaną także rozmowy na temat pomysłu powołania do życia instytucji zrzeszającej polskich przekładoznawców.

- Bardzo się cieszę, że byłem świadkiem i uczestnikiem rozwoju przekładoznawstwa w Uniwersytecie Jagiellońskim - powiedział rektor UJ prof. Jacek Popiel podczas otwarcia kongresu. - W czasie, gdy byłem dziekanem Wydziału Polonistyki UJ, dokonał się transfer prof. Magdy Heydel z Wydziału Filologicznego na Wydział Polonistyki, którego zamiarem było rozwijanie przekładoznawstwa. Profesor stworzyła Centrum Badań Przekładoznawczych, program studiów magisterskich, recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi „Przekładaniec”, a obecnie doprowadziła do zorganizowania tego kongresu. Myślę, że to jest dopiero początek, bo to, co się wydarzy w ciągu najbliższych trzech dni, będzie wytyczeniem kierunków rozwoju dla polskiego przekładoznawstwa - stwierdził prof. Popiel.

- Praca tłumacza, często niedoceniana, sytuująca się między rzemiosłem a artyzmem, uwikłana w zawiłości czasu i labirynty kultur, ma niezwykły wpływ na kształt literatury, kultury i sposobów myślenia. Jest pomostem, który łączy rozmaite krainy, uświadamiając nam, jak wiele, jako ludzkość, mamy ze sobą wspólnego i jak różnie przeżywamy uniwersalne doświadczenia. Na styku tekstów wywodzących się z różnych języków dowiadujemy się wiele o innych, a jeszcze więcej o sobie - napisała w liście do uczestników kongresu rektor UAM w Poznaniu prof. Bogumiła Kaniewska, która wraz z rektorem UJ prof. Jackiem Popielem objęła patronat nad wydarzeniem.

- Tytuł kongresu brzmi: „Koncepcje – Metodologie – Działania”. Jego nadrzędnym celem jest diagnoza aktualnego stanu polskiego przekładoznawstwa i zarazem prognoza kierunków i dynamiki rozwoju dyscypliny. Chcemy stworzyć szerokie forum prezentacji i konfrontacji profesjonalnych kompetencji, dróg badawczego postępowania oraz poglądów na temat statusu, miejsca, roli, zadań, metod i przedmiotu przekładoznawstwa we współczesnej humanistyce, najintensywniej eksplorowanych, pożądanych i akceptowalnych w środowisku kierunków badań przekładoznawczych, dogmatów i kwestii spornych współczesnego przekładoznawstwa, a także jego sytuacji instytucjonalnej: form organizacji badań i perspektyw rozwoju, programów dydaktycznych oraz aktualnych inicjatyw i przedsięwzięć - mówiła w swoim wystąpieniu prof. Heydel.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron