Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wszystkie strony ekologii. Eco Kongres na Uniwersytecie Jagiellońskim

Wszystkie strony ekologii. Eco Kongres na Uniwersytecie Jagiellońskim

- Często słyszymy i powtarzamy stwierdzenie, że przyszłość leży w naszych rękach. Mam nadzieję, że dzisiejszy kongres zbuduje mosty pomiędzy wiedzą, którą posiadamy w zakresie koniecznych działań, a tym, co naprawdę robimy. Nasze spotkanie dowodzi, że wiemy, iż powinniśmy robić więcej w kwestii ochrony środowiska – mówiła, otwierając w Auditorium Maximum UJ pierwszy Eco Kongres, prof. Dorota Malec, prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej.

- Rolą uczelni, naukowców i studentów jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i wprowadzanie w życie przyjaznych środowisku rozwiązań w każdym aspekcie naszego życia. Powinniśmy ciągle się dokształcać, edukować młodzież, a także domagać się odważnych posunięć ze strony rządzących. Na Uniwersytecie Jagiellońskim staramy się robić co w naszej mocy – powołaliśmy Radę Klimatyczną, opracowujemy  Strategię Klimatyczną, koncentrujemy się na zapewnieniu najwyższej efektywności energetycznej uniwersyteckich budynków, tworzeniu rozwiązań zapewniających zrównoważony transport. Jestem przekonana, że kongres stanowi początek większej inicjatywy, platformy, która poprzez współpracę, wymianę idei, swobodne rozmowy i spotkania biznesu z nauką będzie dążyć do tego, by krzewić wiedzę, proponować ekologiczne rozwiązania oraz nauczyć świadomego podejmowania codziennych decyzji – stwierdziła prof. Dorota Malec.

Na program 1. Eco Kongresu złożyły się dyskusje panelowe, wykłady i pokazy. Gośćmi specjalnymi byli: polski podróżnik Marek Kamiński – polski podróżnik ekstremalny i innowator, ekoaktywistka Paulina Górska oraz Jürg Burri, ambasador Szwajcarii w Polsce, który otworzył  wystawę „CLEANTECH – technologia dla zielonej przyszłości”, prezentującą innowacyjne rozwiązania technologiczne opracowane przez szwajcarskich naukowców i przedsiębiorców.

 - Przyszłe pokolenia powinny otrzymać od nas czystą planetę i środowisko, które umożliwia zdrowe życie. Już teraz możemy zrobić dwie rzeczy w tym kierunku – zmienić własne nawyki oraz konsumować mądrzej. Wystawa, którą otwieramy, pokazuje także, że możemy walczyć o ochronę klimatu dzięki tzw. czystym technologiom – wykorzystującym czystą energię i nie wytwarzającym zanieczyszczeń. Prezentowane są na niej szwajcarskie rozwiązania technologiczne w takich obszarach, jak gospodarka wodna, rolnictwo, elektromobilność, recycling i energetyka – mówił ambasador Szwajcarii.

Wykład inaugurujący kongres wygłosiła Paulina Górska, aktywistka, od lat zajmująca się edukacją ekologiczną, popularyzatorka pojęcia „światozmieniacz”.

- Potrzebujemy światozmieniaczy, którzy, działając z lokalną społecznością, podejmują inicjatywy dotyczące swojego najbliższego środowiska – zaznaczała, podkreślając, że taka aktywność daje, oprócz wymiernych korzyści, także poczucie sprawczości.

- Mówienie o zmianach klimatu to eufemizm. W rzeczywistości bowiem mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną – twierdzi Paulina Górska i wskazuje obszary, w których potrzebne jest podjęcie działań:

  • produkcja i konsumpcja mięsa
  • marnowanie żywności
  • projektowanie miast
  • zmniejszenie konsumpcji
  • wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym
  • rezygnacja z naczyń jednorazowego użytku

- Natura nie jest naszym wrogiem. Niszcząc ją, niszczymy siebie. Zrównoważony świat zaczyna się od zrównoważonego człowieka, a tylko on może budować dobry świat, Zrównoważony człowiek, czyli wiedzący o konsekwencjach swoich działań – mówił Marek Kamiński, zdobywca obu biegunów Ziemi, do których dotarł w ciągu jednego roku, bez pomocy z zewnątrz.

I dodał: - Trudo samymi deklaracjami budować lepszy świat. Ważne, aby zrozumieć, że nasze działania mają konsekwencje dla świata. Każdy krok ma znaczenie, tak jak każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zmiany zaczynają się od małych, drobnych rzeczy, które możemy zrobić. Ważne jest wyznaczanie celów i konsekwencja w ich realizacji. Tego uczymy młodych podczas warsztatów Life Plan Academy. Wierzę, że technologia jest naszym kolejnym krokiem w ewolucji człowieka i przyczyni się do tego, że świat będzie lepszy.

Zobacz video galerię
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron