Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O dziejach Spisza w Librarii Collegium Maius UJ

O dziejach Spisza w Librarii Collegium Maius UJ

8 września w Librarii Colegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się promocja drugiego tomu "Historia Scepusii II. Dzieje Spisza od roku 1526 do roku 1918". To monumentalna, niemal 1200-stronnicowa wieloautorska publikacja, której redaktorami są prof. Stanisław Sroka, dziekan Wydziału Historycznego UJ i prof. Martin Homza z Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie.

W spotkaniu wzięli przedstawiciele władz Uniwersytetu Jagiellońskiego: prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Piotr Jedynak i prorektor ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian oraz członkowie korpusu dyplomatycznego: konsul generalny Republiki Słowackiej dr Tomáš Kašaj, konsul generalny Węgier dr Tibor Gerencsér i pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce Zyiad Raoof oraz wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz i ks. dr Dariusz Raś, archiprezbiter Kościoła Mariackiego w Krakowie. Ponadto licznie przybyli przedstawiciele krakowskiej nauki i kultury oraz osoby reprezentujące instytucje wspierające działania polsko-słowackie.

Głos zabierali: konsul generalny Republiki Słowacji, prorektor prof. Piotr Jedynak, którzy pogratulowali redaktorom imponującej publikacji, wymagającej ogromnego nakładu pracy. Następnie prof. Maria Papierz, sekretarz sekcji polskiej Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych przy Ministerstwie Nauki i Edukacji RP i Ministerstwie Szkolnictwa, Nauki, Badań i Sportu RS, zaprezentowała prace tej instytucji oraz jej osiągnięcia naukowe i wydawnicze.

W imieniu autorów monografii głos zabrał prof. Artur Patek z Instytutu Historii UJ, który opowiedział o blaskach i cieniach badania regionu, który wyróżniał skomplikowany podział geograficzny i administracyjno-terytorialny oraz niejednolity obraz ludnościowy.

Monografia dostępna jest do pobrania na stronie wydawcy - Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana. Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MNiSW/2019/DWM/278 z dnia 28.08.2019 r.

tekst: Justyna Gałuszka

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron