Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileusz wybitnego konstytucjonalisty - prof. Mariana Grzybowskiego

Jubileusz wybitnego konstytucjonalisty - prof. Mariana Grzybowskiego

19 października w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius współpracownicy, uczniowie i przyjaciele uczcili jubileusz 70. rocznicy urodzin i 48-lecia pracy naukowej Profesora Mariana Grzybowskiego.

- Szczelnie wypełniona uczestnikami uroczystości sala to wymowny dowód znaczenia Profesora Grzybowskiego dla społeczności akademickiej UJ - powiedział rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręczając Jubilatowi w imieniu władz UJ adres gratulacyjny i prezent w postaci miniaturowej repliki berła rektorskiego. Do życzeń dołączyli obecni na sali prorektor ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania i prorektor ds. rozwoju pro. Maria-Jolanta Flis. - Profesor Grzybowski przez lata rozsławiał w świecie imię Uniwersytetu Jagiellońskiego, osiągnął wyżyny w rozwoju naukowym, który połączył z pracą organizacyjną i pragmatycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy - dodał rektor.

Prowadząca uroczystość dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. Krystyna Chojnicka poprosiła o odczytanie listów gratulacyjnych, które zostały przesłane na ręce Jubilata. List od prezydenta RP Andrzej Duda odczytał wychowanek Profesora (magistrant, a później doktorant) sekretarz stanu Krzysztof Szczerski.

Uczestniczący w uroczystości prezydent miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski odznaczył Jubilata odznaką "Honoris Gratia", podkreślając jego silne zakorzenienie w Krakowie.

Z okazji jubileuszu Profesorowi została wręczona księga pamiątkowa zatytułowana „Ustroje – tradycje i porównania" zawierająca artykuły dedykowane Profesorowi. Monografia, której redaktorem jest dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ, jest szczególnym podziękowaniem za lata pracy na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Zawiera 89 opracowań naukowych przygotowanych przez naukowców z kraju i zagranicy. Obejmują one zagadnienia, których wspólnym mianownikiem jest refleksja nad fenomenem ustroju państwa prowadzona z perspektywy współczesnej, historycznej, a także porównawczej.

Dziękując za życzenia, prof. Grzybowski powiedział o sobie, że przez całe swoje życie czuł się człowiekiem pogranicza i  starał się zawsze widzieć  po drugiej stronie  podziału osobę z przynależnymi jej prawami i godnością.

Profesor Marian Grzybowski należy do najwybitniejszych polskich konstytucjonalistów. Jest autorem bez mała 300 publikacji naukowych wydanych w kraju i zagranicą. Spektrum zainteresowań Profesora jest bardzo szerokie i obejmuje wiele istotnych problemów polskiego oraz porównawczego prawa konstytucyjnego. Jubilat należy też do czołowych znawców ustrojów państw skandynawskich, w których odbywał liczne staże naukowe. Profesor Grzybowski wspomagał pracę organów państwowych w trudnych okresach polskiej transformacji ustrojowej. Brał udział w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r., a w latach 2001-2010 był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i publiczną był wielokrotnie nagradzany, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wszystkie te osiągnięcia świadczą o wielkim, światłym umyśle Profesora i ogromnym talencie naukowym. Uczniowie i przyjaciele Profesora widzą w nim także, a może przed wszystkim, niezwykle życzliwego i dobrego człowieka. Uroczystość Jubileuszowa była zatem okazją nie tylko do merytorycznych dyskusji, ale także do podziękowań za codziennie doświadczaną przyjazną atmosferę współpracy.

Polecamy również
Nowe centra doskonałości naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim
Nowe centra doskonałości naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim
Uniwersytet Jagielloński uhonorował prof. Krzysztofa Zamorskiego
Uniwersytet Jagielloński uhonorował prof. Krzysztofa Zamorskiego
Uniwersytet Jagielloński świętuje 78. rocznicę wznowienia oficjalnej działalności
Uniwersytet Jagielloński świętuje 78. rocznicę wznowienia oficjalnej działalności
Inauguracja Światowego Kongresu Kopernikańskiego
Inauguracja Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron