Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uroczyste odnowienie doktoratu dr. hab. Michała Pułaskiego

Uroczyste odnowienie doktoratu dr. hab. Michała Pułaskiego

W czwartek 19 stycznia 2017 roku w auli Collegium Maius odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UJ z okazji odnowienia doktoratu dr. hab. Michała Pułaskiego, wybitnego historyka i niezwykle zasłużonego członka społeczności akademickiej.

Wniosek o odnowienie doktoratu, złożony przez profesorów Wydziału Historycznego UJ, został poparty przez Radę Wydziału. Senat UJ na posiedzeniu 29 czerwca 2016 roku podjął uchwałę o odnowieniu po pięćdziesięciu latach doktoratu i nadaniu tej uroczystości charakteru uczelnianego.

– Witam serdecznie pana profesora wraz z małżonką, witam rodzinę pana profesora oraz jego licznie przybyłych przyjaciół – powiedział we wstępie rektor UJ prof. Wojciech Nowak. – To wyjątkowa uroczystość. Bardzo rzadko zdarza się, że odnowienie doktoratu po pięćdziesięciu latach ma wymiar ogólnouniwersytecki. Jest tak w przypadku osób, których dorobek zawodowy i naukowy poznało nie tylko wąskie grono specjalistów, ale również większa część społeczności akademickiej.

Sylwetkę oraz dokonania naukowego uhonorowanego przedstawił w laudacji prof. Artur Patek, kierownik Zakładu Historii Powszechnej Najnowszej.

– Przypadł mi w udziale szczególny zaszczyt: wygłoszenie laudacji uczonego, którego sylwetka nawiązuje do najlepszych tradycji polskiej humanistyki. Dla licznego grona uczniów profesor Michał Pułaski był nie tylko mistrzem i intelektualnym przewodnikiem, ale również człowiekiem, do którego zawsze można się było zwrócić w sprawach naukowych i pozanaukowych – powiedział prof. Artur Patek. – Jako uczony podejmował tematy rzadko poruszane przez historyków i chociaż tworzył w czasach tworzył w czasach niesprzyjających samodzielności badawczej, potrafił zachować niezależność poglądów – dodał.

– Już w pierwszych słowach chcę się zwrócić z gorącym podziękowaniem za to wielkie wyróżnienie, które mnie spotkało. Jestem z niego niezmiernie dumny. Cieszę, że mogłem być częścią tej wielkiej machiny, ukrytej za pięknymi murami Collegium Maius i Collegium Novum – mówił w swoim krótkim wystąpieniu jubilat.

Po zakończeniu uroczystości w auli Collegium Maius goście przenieśli się do Stuby Communis, by tam indywidualnie złożyć jubilatowi gratulacje i najlepsze życzenia.

Dr hab. Michał Pułaski jest badaczem dziejów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Pracę magisterską obronił w 1957 roku na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. W 1967 roku zdobył stopień naukowy doktora, a w 1975 – doktora habilitowanego. W 1981 uzyskał stanowisko docenta. Profesor ma na swoim koncie kilkadziesiąt prac naukowych, takich jak Stosunki dyplomatyczne polsko-czechosłowacko-niemieckie od 1939 roku do wiosny 1938 czy Z dziejów genezy „Europy wersalskiej”. Współpraca Słowian zachodnich i południowych w ostatnim etapie I wojny światowej. Jest również inicjatorem i redaktorem licznych tomów zbiorowych, wśród których wyróżnić można Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spisza. Stav badania o dejinách Spiša. Jego działalność przyczyniła się w znacznym stopniu do rozwoju współpracy międzynarodowej – był inicjatorem powstania Stałej Wspólnej Polsko-Czeskiej Komisji Nauk Humanistycznych oraz Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych. Jego zasługi na tym polu zostały uhonorowane między innymi Medalem Ministerstwa Oświaty Republiki Czeskiej im. Komenskiego.

Dr hab. Michał Pułaski przez dwie kadencje pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii. Przez wiele lat kierował Zakładem Historii Powszechnej Najnowszej. Jest także przewodniczącym kapituły Nagrody im. Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka. Jako promotor ponad stu prac magisterskich, kilkunastu doktoratów i patron kilku habilitacji pozostaje Mistrzem dla dużego grona historyków dziejów XIX i XX wieku.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
UJ świętuje 657. urodziny i honoruje wybitnego socjologa [ZDJĘCIA]
UJ świętuje 657. urodziny i honoruje wybitnego socjologa [ZDJĘCIA]
44. rocznica śmierci Stanisława Pyjasa - studenta UJ
44. rocznica śmierci Stanisława Pyjasa - studenta UJ
Uniwersytet Jagielloński świętuje rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Uniwersytet Jagielloński świętuje rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Odnowienie doktoratu jednego z najwybitniejszych teatrologów
Odnowienie doktoratu jednego z najwybitniejszych teatrologów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj