Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Alicja Adamczak uhonorowana medalem „Plus Ratio Quam Vis”

Dr Alicja Adamczak uhonorowana medalem „Plus Ratio Quam Vis”

21 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia srebrnego medalu „Plus Ratio Quam Vis” dr Alicji Adamczak, która uhonorowana została w uznaniu zasług na polu prawa własności intelektualnej, zarówno na gruncie naukowym, jak i w działalności publicznej. Wyróżnienie przyznano m. in. za działania rzecz rozwoju współpracy naukowej w zakresie prawa własności intelektualnej oraz podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i promowanie rozwiązań prawnych w tej dziedzinie.

Uczestników uroczystości powitał rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel, który pokrótce przypomniał zebranym ideę medalu „Plus Ratio Quam Vis”, przyznawanego osobom szczególnie zasłużonym za działalność i dokonania dla dobra wspólnoty akademickiej oraz wyjątkowe zaangażowanie w sprawy Uczelni i tym samym wcielającym w życie maksymę „więcej znaczy rozum niż siła”.

Jak ogłosił prof. Jacek Popiel, dr Alicja Adamczak uhonorowana została za szereg zasług w dziedzinie prawa własności intelektualnej, wśród których do najważniejszych należą m.in. wieloletnie wysiłki na rzecz zacieśnienia współpracy naukowej UJ w tym obszarze na gruncie polskim i międzynarodowym, przygotowanie wraz z polskim środowiskiem naukowym standardów i dobrych praktyk nauczania prawa własności intelektualnej, wsparcie w przygotowaniu na Wydziale Prawa i Administracji UJ studiów magisterskich „Intellectual Property and New Technologies”, promowanie idei ochrony własności intelektualnej w społeczeństwie oraz podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i promowanie rozwiązań prawnych w tym zakresie.

W laudacji, którą wygłosiła prof. Ewa Nowińska z Wydziału Prawa i Administracji UJ, przedstawiona została droga zawodowa dr Adamczak, która obejmowała m.in. sprawowanie funkcji prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i przewodniczącej Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w latach 1997-2002 oraz Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2002-2019. Laudatorka przypomniała zasługi uhonorowanej jako autorki i orędowniczki wielu ważnych inicjatyw z zakresu prawa własności intelektualnej. Jak zwróciła uwagę prof. Nowińska, dr Adamczak była m.in. jednym z głównych inicjatorów powołania funkcjonujących dzisiaj wyspecjalizowanych sądów ds. ochrony własności intelektualnej. Podkreślone zostały również dokonania nagrodzonej jako inicjatorki i organizatorki licznych owocnych sympozjów i konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

W swoim wystąpieniu dr Alicja Adamczak podziękowała za uhonorowanie jej przez Uniwersytet Jagielloński, podkreślając przy tym, że wymienione wcześniej osiągnięcia nie byłyby możliwe bez pomocy wielu osób ze środowiska naukowego i prawniczego. Podkreśliła także m.in. doniosłą rolę Uniwersytetu Jagiellońskiego w inicjatywach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Zwróciła jednocześnie uwagę na istotne wyzwania związane z rozwojem cywilizacyjnym, które wymagają i będą wymagały nowych rozwiązań prawnych w tej dziedzinie.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Profesor Jacek Popiel doktorem <span lang="la">honoris causa</span> kieleckiej uczelni
Profesor Jacek Popiel doktorem honoris causa kieleckiej uczelni
Opłatek w Collegium Novum
Opłatek w Collegium Novum
UJ uhonorował światowej sławy kardiochirurga dziecięcego
UJ uhonorował światowej sławy kardiochirurga dziecięcego
Dr Michał Parniak odebrał Nagrodę im. Franka Wilczka
Dr Michał Parniak odebrał Nagrodę im. Franka Wilczka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron