Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileusz jednego z najwybitniejszych współczesnych prawników

Jubileusz jednego z najwybitniejszych współczesnych prawników

9 lutego br. przypadła 90. rocznica urodzin prof. Stanisława Waltosia, wybitnego naukowca, zasłużonego muzealnika, działacza społecznego, powszechnie lubianego i szanowanego autorytetu, mentora i mistrza dla wielu pokoleń polskich prawników. Dziś w auli Collegium Novum odbyła się uroczystość, podczas której władze Uniwersytetu Jagiellońskiego uhonorowały tę nieprzeciętnie zasłużoną zarówno dla polskiej, jak i dla europejskiej nauki postać.

- Bogactwo dorobku oraz osiągnięć musi przytłaczać każdego, komu przychodzi się zetknąć z osobą profesora Stanisława Waltosia. Sytuację utrudnia fakt, że jego sylwetka była już wielokrotnie opisywana i opiewana przy różnych uroczystościach. Już samo zestawienie zaszczytów i tytułów, jakimi obdarzano profesora, dowodzi jego szczególnej roli i pozycji w świecie polskiej nauki - mówiła w laudacji dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ z Katedry Postępowania Karnego.

Dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ przytoczyła też garść informacji przybliżających ścieżkę życiową prof. Stanisława Waltosia. Przypomniała, że w 1974 roku objął on kierownictwo Katedry Postępowania Karnego na UJ, a 3 lata później także stanowisko dyrektora Muzeum UJ Collegium Maius. Jak mówiła, "obie te funkcje pełnił z jednakową pasją i zaangażowaniem przez kilkadziesiąt kolejnych lat". Laudatorka wspomniała też o imponującej liczbie 417 publikacji naukowych prof. Stanisława Waltosia, na którą składa się 12 monografii, 10 podręczników, 20 redakcji naukowych, 146 artykułów opublikowanych w języku polskim, 52 artykuły opublikowane w językach obcych, 33 glosy, 35 recenzji, 67 publikacji z zakresu historii kultury i dalsze 42 pozycje o charakterze popularyzatorskim.

- Profesor wypromował setki magistrantów, kilkudziesięciu doktorów, wspierał i służył radą dziesiątkom osób ubiegających się o stopień doktora habilitowanego czy tytuł profesora. Pozostawał i pozostaje mentorem i opiekunem wielu z nas. Życiorysu i dokonań profesora Stanisława Waltosia wystarczyłoby więc dla trzech co najmniej postaci, a każda i tak pozostawałaby mistrzem w swojej dziedzinie - mówiła dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ.

I dodała: - Profesor Stanisław Waltoś jest nie tylko autorem książek, artykułów, opracowań. Mało kto wie, że jak na popularyzatora wiedzy o prawie przystało, trafił też do kultury masowej, stając się jednym z bohaterów przywołanych przez Remigiusza Mroza na kartach książki "Kasacja", opisującej prawnicze zmagania niejakiej Chyłki. Paradoksalnie takie właśnie historie dowodzą ponadprzeciętnej osobowości profesora, świadczą o jego wielkości i wpływie na otaczający nas świat.

Czwartkowa uroczystość była okazją do wręczenia prof. Stanisławowi Waltosiowi księgi pamiątkowej „W pogoni za rzetelnym procesem karnym”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer. Obejmuje ona kilkadziesiąt artykułów pogrupowanych w 9 częściach: "Profesor", "Na marginesie prawa karnego", "Rzetelny proces karny w świetle zasad procesowych", "Sądy", "Strony", "Czynności procesowe", "Dowody", "Środki zaskarżenia" i "Kryminologia". Księgę słowem wstępnym opatrzył rektor UJ prof. Jacek Popiel.

"Wkład, jaki w trakcie swej bez mała 70-letniej pracy Pan Profesor Stanisław Waltoś wniósł w rozwój nauki, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowa, Małopolski i Rzeczypospolitej Polskiej, należy uznać za imponujący i trudny do przecenienia. Jako wybitny historyk i teoretyk prawa, który swemu wszechstronnemu zainteresowaniu problematyką prawa karnego dawał wyraz w niezliczonych publikacjach naukowych (posiadających niejednokrotnie fundamentalne znaczenie dla dyscypliny), wycisnął niezatarty ślad na życiorysach co najmniej kilku pokoleń polskich prawników. Stał się dla nich w ten sposób niekwestionowanym autorytetem i wzorem do naśladowania. (…) W toku swej działalności Pan Profesor Stanisław Waltoś z powodzeniem łączył misję uczonego i nauczyciela akademickiego z obowiązkami Dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius - które w trakcie swej kadencji, trwającej w latach 1977-2011, poddał gruntownej, wieloetapowej modernizacji, przygotowując je tym samym na wszelkie wyzwania współczesności - a także z konsekwentnym, głębokim zaangażowaniem w sprawy publiczne" - napisał rektor UJ.


Stanisław Waltoś urodził się 9 lutego 1932 r. w Stanisławowie. W 1954 r. ukończył prawo na UJ, a osiem lat później uzyskał stopień naukowy doktora za rozprawę zatytułowaną "Funkcje i formy aktu oskarżenia w procesie karnym", którą wyróżnił periodyk "Państwo i Prawo". W 1968 r. został doktorem habilitowanym, a w 1979 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych, a w 1987 r. profesora zwyczajnego. Przez dziesięciolecia zajmował kierownicze stanowiska w strukturach Polskiej Akademii Nauk, a także Polskiej Akademii Umiejętności. Był zaangażowany w prace nad tworzeniem prawa, począwszy od Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności po aktywność w komisjach legislacyjnych III RP. Pracował m.in. przy projektach wprowadzenia instytucji świadka anonimowego i świadka koronnego. Środowiska naukowe doceniły tę aktywność. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Kaliningradzie nadały mu zaszczytny tytuł doktora honoris causa. Doceniony został także przez władze państwowe, które odznaczyły go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Stanisław Waltoś zajął również wybitną pozycję w muzealnictwie polskim. Będąc dyrektorem Muzeum UJ Collegium Maius, systematycznie uzupełniał jego zbiory i uczynił je żywym punktem na mapie kulturalnej Krakowa i Polski. Również środowisko muzealników doceniło talenty profesora, powierzając mu funkcję wiceprzewodniczącego Prezydium Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron