Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rektor Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Rektor Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

15 marca w Collegium Novum UJ gościł rektor Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie prof. Marek Števček. Gościa przyjął w swoim gabinecie rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

Spotkanie, w którym udział wzięli także dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ (WPiA UJ) prof. Jerzy Pisuliński oraz koordynator Szkoły Prawa Słowackiego WPiA UJ Michał Krudysz, dotyczyło przede wszystkim istniejącej współpracy między uczelniami i możliwości jej dalszego rozwoju. Rozmawiano również m.in. na temat wdrażania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym o pracach nad nowym statutem uczelni.

Prof. Marek Števček gości w Krakowie z serią wykładów poświęconych słowackiemu prawu cywilnemu, które wygłosi w ramach Szkoły Prawa Słowackiego WPiA UJ. Prof. Števček uznawany jest za jednego z najwybitniejszych współczesnych cywilistów na Słowacji.

Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie to najstarsza i największa uczelnia wyższa na Słowacji. Uniwersytet Jagielloński współpracuje z nim nieprzerwanie od 55 lat, w ramach porozumienia na szczeblu ogólnouczelnianym zawartego w 1963 r. Współpraca między uczelniami obejmuje m.in. coroczną wymianę pracowników naukowych i doktorantów. Ponadto wiele jednostek UJ prowadzi wymianę kadry akademickiej z Uniwersytetem Komeńskiego w ramach programu Erasmus+. Od października 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ działa Szkoła Prawa Słowackiego.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński gościł ambasadora Islandii

Uniwersytet Jagielloński gościł ambasadora Islandii

Ambasador Niemiec z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Ambasador Niemiec z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uniwersytet Jagielloński odwiedziła ambasador Kanady w Polsce

Uniwersytet Jagielloński odwiedziła ambasador Kanady w Polsce

Wizyta Marka Brzezinskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Wizyta Marka Brzezinskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron