Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władca emiratu Szardża uhonorowany najwyższym odznaczeniem UJ [WIDEO]

Władca emiratu Szardża uhonorowany najwyższym odznaczeniem UJ [WIDEO]

15 października na Uniwersytecie Jagiellońskim gościł Jego Wysokość szejk dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi, władca emiratu Szardża w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, członek Najwyższej Rady Federalnej tego państwa. W trakcie wizyty dr Sultan Al Qasimi otrzymał złoty medal „Plus Ratio Quam Vis” m.in. za działalność na polu kultury i nauki oraz zasługi w budowie mostów między cywilizacjami.

Swój pobyt na najstarszej polskiej uczelni władca Szardży rozpoczął od zwiedzania Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie obejrzał wystawę pt. „Orientalne Skarby Biblioteki Jagiellońskiej” oraz najcenniejsze obiekty z księgozbioru BJ. Następnie dr Sultan Al Qasimi udał się do Collegium Novum, gdzie wziął udział w spotkaniu z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem. Spotkanie dotyczyło rozwoju współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a emiratem Szardża, zwłaszcza w dziedzinie studiów arabistycznych i badań nad cywilizacją islamu.

Kulminacyjnym punktem wizyty było uroczyste posiedzenie Senatu UJ, podczas którego dr Sultan Al Qasimi otrzymał złoty medal „Plus Ratio Quam Vis”.

-  Dewiza „Plus Ratio Quam Vis” (łac. Więcej znaczy rozum niż siła) jest myślą przyświecającą całokształtowi działalności najstarszej polskiej uczelni – przypomniał zgromadzonym w Auli Collegium Novum uczestnikom ceremonii rektor UJ prof. Wojciech Nowak. – Jest taki piękny zwyczaj uniwersytecki podkreślający fakt, że istnieją ludzie dla Uniwersytetu Jagiellońskiego szczególnie ważni, wyjątkowi poprzez czyny, niedoścignieni dzięki osiągnięciom, godni naśladowania z uwagi na piękno ducha i wyjątkowość intelektu. Po prostu mistrzowie. Podczas dzisiejszej uroczystości Uniwersytet Jagielloński honoruje swoim najwyższym odznaczeniem taką właśnie osobę – oznajmił rektor.

Laudację na cześć nagrodzonego wygłosiła dyrektor Instytutu Orientalistyki UJ prof. Barbara Michalak-Pikulska. Wymieniając zasługi laureata zwróciła uwagę m.in. na niezwykle szeroką i owocną działalność naukową dr. Sultana Al Qasimi, zwłaszcza w dziedzinie badań historycznych rejonu Zatoki Perskiej, jego twórczość literacką, na którą składają się liczne sztuki teatralne, wiersze oraz opracowania literackie, oraz wytężoną działalność na rzecz wsparcia nauki i kultury w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na świecie. Przypomniała, że laureat jest głową kilku uczelni wyższych i instytucji naukowych oraz członkiem licznych międzynarodowych organizacji naukowych, doktorem honoris causa uczelni na kilku kontynentach. Z Instytutem Orientalistyki UJ dr Sultan Al Qasimi współpracuje od 2018 r. Łaciński tekst dyplomu odczytała dziekan Wydziału Filologicznego UJ prof. Elżbieta Górska.

- Jego Wysokość Szejk Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi swoją postawą uosabia cnoty i wartości uniwersyteckie, kierując się w swojej pracy i badaniach prawdą i rzetelnością. Nie tylko wspiera dobre inicjatywy, ale sam jest inspiratorem nowych idei i działań. Dostrzega potrzebę łączenia rozwoju wiedzy z poszanowaniem tradycji i dorobku kulturowego. Jest wielce zaangażowany nie tylko w działalność we własnym kraju, ale też i na świecie w budowanie mostów porozumienia pomiędzy cywilizacjami Wschodu i Zachodu. Wsparcie i propagowanie ojczystej kultury postrzega z perspektywy ochrony światowego dziedzictwa kulturowego, a we współdziałaniu oraz wymianie myśli i doświadczeń widzi drogę rozwoju - powiedział rektor UJ prof. Wojciech Nowak, podkreślając, że zasługi te w pełni realizują dewizę Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus Ratio Quam Vis”.

Dziękując za uhonorowanie medalem, dr Sultan Al Qasimi z uznaniem wyraził się o roli Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zwłaszcza Instytutu Orientalistyki, w budowanie pozytywnych relacji i dialogu z innymi kulturami, w tym z cywilizacją muzułmańską. Podkreślił przy tym znaczenie rozpoczętej w ubiegłym roku ożywionej współpracy emiratu Szardża z tą jednostką i wyraził chęć kontynuowania i rozwoju kontaktów naukowych z Uniwersytetem Jagiellońskim w różnych dziedzinach wiedzy oraz otwierania nowych przestrzeni współpracy akademickiej.

Wizyta miała miejsce w trakcie odbywającej się w dniach 14-16 października na Uniwersytecie Jagiellońskim konferencji "Languages and Civilisations. Oriental Studies in Cracow 1919‒2019", zorganizowanej z okazji setnej rocznicy utworzenia Instytutu Orientalistyki UJ.

Zobacz video galerię
Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron