Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Stanisław Kistryn z wizytą na Uniwersytecie w Helsinkach

W dniach 25 i 26 marca prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn przebywał z wizytą w Finlandii. Prorektor reprezentował najstarszą polską uczelnię poczas uroczystości związanych z Jubileuszem 375-lecia Uniwersytetu w Helsinkach.

Prof. Stanisław Kistryn wziął również udział w dyskusji dotyczącej przyszłych kierunków rozwoju badań naukowych oraz szkolnictwa wyższego.

Uniwersytet w Helsinkach jest jedną z najstarszych uczelni w Finlandii. Założony został w 1640 roku jako Royal Academy of Turku. Obecnie jest jedną z najznamienitszych uczelni w kraju oraz wysoko cenionym ośrodkiem naukowym w światowych rankingach. Z Uniwersytetem Jagiellońskim łączy go wieloletnia, udana współpraca, którą zapoczątkował w 1964 roku podczas wizyty w Krakowie ówczesny rektor tej uczelni prof. Erkki Kivinen.

Data opublikowania: 30.03.2015
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron