Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Sebastian Glatt rozpoczyna współpracę z MCB

We wtorek 14 kwietnia dr Sebastian Glatt podpisał pięcioletni kontrakt z Małopolskim Centrum Biotechnologii (MCB UJ ). Ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego dokument sygnował prorektor ds. badań i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn. Austriacki naukowiec od 1 września br. rozpocznie pracę jako lider 3-osobowej grupy badawczej w nowoczesnym Laboratorium Maxa Plancka w Krakowie.

Laboratorium Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ zostało utworzone dzięki umowie o współpracy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Towarzystwem Maxa Plancka w 2009 r. Lider laboratorium został wyłoniony spośród 37 kandydatów, które zgłosiły się do konkursu. Sympozjum selekcyjne odbyło się w Krakowie w listopadzie 2014 r. Wzięło w nim udział sześciu kandydatów.

Dr Sebastian Glatt będzie miał możliwość prowadzenia badań na najwyższym poziomie, z udziałem 3-osobowego zespołu badawczego (rekrutacja rozpocznie się wkrótce) w nowoczesnym i doskonale wyposażonym budynku Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ.

MCB UJ powstało jako wspólna inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kosztem 25 mln euro w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka utworzona została instytucja, której głównym celem jest prowadzenie badań naukowych na możliwie najwyższym światowym poziomie, generująca innowacje, patenty i ukierunkowana na współpracę z przedsiębiorstwami działającymi w obszarze life sciences. Współpraca z najlepszymi instytucjami naukowymi na świecie powinna zaowocować uzyskaniem przez MCB UJ statusu ważnego ośrodka naukowego o znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

Towarzystwo Maxa Plancka to niezależna niemiecka instytucja naukowo-badawcza finansowana z budżetu federalnego. Jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji badawczo-rozwojowych na świecie. Jej naukowcy otrzymali jak dotąd 18 nagród Nobla. Towarzystwo koordynuje badania 80 instytutów w Niemczech i innych krajach europejskich.

Zdjęcia: Anna Wojnar

Data opublikowania: 14.04.2015
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron