Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Włochy w obiektywie socjologa

Włochy w obiektywie socjologa

8 marca w kawiarni „U Pęcherza” w podziemiach Collegium Maius odbył się wernisaż wystawy fotografii profesora Piotra Sztompki pt. „Pocztówki z Włoch”.

Wystawa stanowi owoc pasji fotograficznej uczonego, którego zainteresowania naukowe skupiają się m.in. na socjologii wizualnej. Zdjęcia, wykonane w trakcie podróży prof. Sztompki po Wenecji, Toskanii i Umbrii ukazują rozmaite oblicza życia codziennego, kultury materialnej, architektury i krajobrazu różnych zakątków Włoch.

W wernisażu uczestniczyli m.in. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak oraz prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Otwarcie wystawy połączone było z obchodami 75. urodzin jej autora.

Uczestników wernisażu powitał w murach Collegium Maius dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka. Następnie do zebranych przemówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak, który zwrócił uwagę na szczególne zasługi prof. Sztompki dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i  w imieniu społeczności akademickiej podziękował mu za wszystko, co dla Uniwersytetu „czynił, czyni i będzie czynił”. Głos zabrał także prezydent Jacek Majchrowski. Podkreśliwszy, że krakowska szkoła socjologii nieodłącznie kojarzy się z Piotrem Sztompką, wręczył Jubilatowi odznakę za zasługi dla Krakowa „Honoris Gratia”.

Prof. Piotr Sztompka skromnie stwierdził, że fotografowanie stanowi jego amatorskie hobby. Jego intencją jest to, aby poprzez fotografię podróżną zrozumieć inny świat. Nawiązuje przy tym do idei klasyka socjologii Georga Simmla, który stwierdził, że „oko to najważniejszy zmysł dla socjologa”. Jak podkreśla prof. Sztompka, „patrzeć” nie znaczy jednak to samo co „widzieć”, patrzenie stanowi bowiem widzenie intencjonalne i selektywne. Na swoich zdjęciach stara się on pokazać to, co uznał za godne pokazania, czując się przy tym bardziej obserwatorem i badaczem niż artystą. Włochy, będące tematem wystawy, stanowią pod tym względem miejsce szczególne, bowiem, zdaniem autora zdjęć, jest to kraj szczególnie „nasycony wizualnością, zewnętrznie postrzegalną urodą życia”.

Prof. Piotr Sztompka (ur. 1944) jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnim pracownikiem Instytutu Socjologii UJ, gdzie kierował Zakładem Socjologii Teoretycznej, autorem ponad dwudziestu książek z dziedziny socjologii, w tym wydanego w 2005 r. podręcznika pt. „Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza”. Jego prace tłumaczone były na 14 języków. Za swoje osiągnięcia naukowe Prof. Sztompka otrzymał liczne krajowe i zagraniczne wyróżnienia, w tym m.in. przyznaną mu w 2006 r. Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwaną zwyczajowo „polskim Noblem”.

Zainteresowania naukowe Piotra Sztompki koncentrują się zwłaszcza wokół takich zagadnień jak teoria socjologiczna, zmiana społeczna, transformacja systemowa, koncepcje traumy społecznej, socjologia wizualna i socjologia życia codziennego.
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Wernisaż wystawy "Beethoven i Penderecki. Sfera sacrum"
Wernisaż wystawy "Beethoven i Penderecki. Sfera sacrum"
Po raz czwarty przyznano nagrody w konkursie Camera Jagellonica
Po raz czwarty przyznano nagrody w konkursie Camera Jagellonica
Świat kompozytorskich szkiców i autografów w Bibliotece Jagiellońskiej
Świat kompozytorskich szkiców i autografów w Bibliotece Jagiellońskiej
Ekspozycja dotycząca Sonderaktion Krakau na wystawie w MOCAK-u
Ekspozycja dotycząca Sonderaktion Krakau na wystawie w MOCAK-u

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj