Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykład inauguracyjny dla studentów I roku Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wykład inauguracyjny dla studentów I roku Uniwersytetu Jagiellońskiego

W poniedziałek 5 października o godz. 18:00 w auli Auditorium Maximum UJ odbył się wykład inauguracyjny dla wszystkich studentów pierwszego roku Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkanie zainaugurował rektor UJ prof. Wojciech Nowak, który pogratulował studentom decyzji i odwagi, ponieważ wybrali najlepszy uniwersytet w Polsce. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa 15 wydziałów, każdy z nich posiada inne wymagania i chociaż teraz wydaje się to skomplikowane, to z biegiem lat studenci będą coraz więcej wiedzieć o swojej uczelni. Rektor zachęcił do odwiedzenia Collegium Maius, gdzie można zobaczyć prawdziwy uniwersytet z 652-letnią tradycją. - Przyszłość należy do was. Przyszłość jest przed wami - powiedział prof. Wojciech Nowak. Na zakończenie rektor UJ życzył sukcesów w tym najpiękniejszym okresie w życiu. To podczas studiów można znaleźć miłość i przyjaźń na całe życie.

Przed wykładem odbyła się prezentacja, dotycząca praw studenta oraz pomocy materialnej, przygotowana przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykład Środowiskowe chemikalia zaburzające gospodarkę hormonalną - fakt czy legenda wygłosiła dr hab. Anna Ptak z Zakładu Fizjologii i Toksykologi Rozrodu UJ. W swoim wystąpieniu  mówiła o związkach chemicznych znajdujących się w naszym codziennym otoczeniu. Zarówno tych naturalnie występujących, jak i tych produkowanych przez człowieka, ich wpływie na nasze zdrowie oraz ich związku z obserwowanymi obecnie chorobami cywilizacyjnymi. Dr hab. Anna Ptak życzyła studentom samych sukcesów i pasji w odkrywaniu nauki.

Po wykładzie przedstawione zostały liczne inicjatywy i organizacje studenckie działające na uniwersytecie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron