Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie Ukrainy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pytania w sprawach dydaktycznych, w szczególności: rekrutacji oraz przenoszenia się przez obywateli Ukrainy na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim należy kierować na adres welcome@uj.edu.pl lub pod numery telefonu:

  • +(48) 12 663 26 63,
  • +(48) 12 663 26 60.

Informacja w sprawie kursów języka polskiego - tel. 12 663 29 29.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zachęcamy do finansowego wsparcia działań pomocowych, które Uniwersytet Jagielloński kieruje do studentów i doktorantów poszkodowanych wskutek agresji na Ukrainę.

Numery kont do wpłat:

PL 11 1240 4722 1111 0000 4859 1533
z dopiskiem: Ukraina – z przeznaczeniem na doraźną pomoc

PL 36 1240 4722 1111 0000 4855 9849
z dopiskiem: Ukraina – z przeznaczeniem na stypendia

Odbiorca: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia działań UJ przez Darczyńców
stypendia.uj.edu.pl/wlasne-fundusze/zostan-darczynca.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium im. prof. Franciszka Ziejki

Stypendium im. prof. Franciszka Ziejki

Celem Funduszu Stypendialnego im. Profesora Franciszka Ziejki jest umożliwienie podjęcia studiów w języku polskim na Uniwersytecie Jagiellońskim osobom, które – pomimo uzyskania wybitnych wyników w nauce lub posiadania osiągnięć naukowych – nie mają ze względu na sytuację polityczną możliwości, aby kształcić się w ojczystym kraju.

 

O stypendium mogą ubiegać się kandydatki i kandydaci na studia mający status uchodźcy lub objęci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ochroną czasową bądź uzupełniającą.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki.

Laureatom konkursu stypendialnego może także zostać przyznany bezpłatny, intensywny kurs języka polskiego – roczny lub semestralny – przygotowujący do studiów. Przysługuje im też gwarancja przyznania miejsca w domu studenckim UJ (opłacanego przez studenta na zasadach ogólnych).

Szczegółowe informacje: stypendia.uj.edu.pl/wlasne-fundusze/fundusz-ziejki.

Polecamy również
Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ
Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ
Darmowy kurs języka polskiego online
Darmowy kurs języka polskiego online
Procedury dla studentów uczelni ukraińskich
Procedury dla studentów uczelni ukraińskich
Wsparcie finansowe dla studentów i doktorantów
Wsparcie finansowe dla studentów i doktorantów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron