Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie Ukrainy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady zatrudniania

Zasady zatrudniania

Informacja dotycząca zasad zatrudniania w Uniwersytecie Jagiellońskim obywateli Polski oraz Ukrainy w ramach pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Obywatele Polski lub Ukrainy, wskazani w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej jako „specustawa”), którzy oświadczą, że w dniu 24 lutego 2022 r. pracowali jako nauczyciele akademiccy w uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz posiadają wymagany tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, mogą zostać zatrudnieni w uczelni jako nauczyciele akademiccy bez przeprowadzenia konkursu.

Ubiegając się o zatrudnienie w Uniwersytecie Jagiellońskim – w ramach dostępnych miejsc pracy i tylko w określonych dziedzinach (link do ofert) – należy:

  1. skontaktować się z Dyrektorem Centrum Spraw Osobowych UJ Marią Janią-Ochel drogą telefoniczną pod nr tel. 12 663 11 11, mailową na adres maria.jania@uj.edu.pl lub pisemnie na adres ul. Straszewskiego 27 pok. 124, 31-113 Kraków;
  2. zebrać wszelkie możliwe dokumenty dotyczące posiadanego wykształcenia, tytułu zawodowego, stopnia naukowego, stopnia w zakresie sztuki, tytułu profesora (dyplomy, zaświadczenia);
  3. zebrać wszelkie możliwe dokumenty dotyczące dotychczasowego zatrudnienia;
  4. złożyć podanie o przyjęcie do pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego wraz z ww. dokumentami lub/i wymaganymi oświadczeniami.

Osoba przybywająca z Ukrainy objęta przepisami specustawy, ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim nie potrzebuje zezwolenia ani zgody urzędu pracy. Kontynuując pracę naukową w Uniwersytecie Jagiellońskim korzysta z uprawnień w ramach stosunku pracy na takich samych zasadach jak obywatele Polski, podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zakwaterowanie

Uchodźcy z Ukrainy, zatrudnieni w Uniwersytecie Jagiellońskim mogą starać się o pomoc w zakwaterowaniu w pokojach w Hotelu Asystenckim UJ „Bursa Jagiellońska” przy ul. Śliskiej 14. Wszelkich informacji udziela Pani Magdalena Szafrańska, Dział Świadczeń Socjalnych – Centrum Spraw Osobowych, ul. Straszewskiego 27, pok. 5, tel. 12 663 32 96, e-mail: magdalena.szafranska@uj.edu.pl.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron