Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

EUA

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association - EUA) jest organizacją skupiającą ponad 850 uczelni z 47 państw. Jej celem jest zapewnienie instytucjom członkowskim forum współpracy i wymiany informacji w dziedzinie bieżących trendów w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych.

Członkami Stowarzyszenia są europejskie uczelnie prowadzące działalność badawczą oraz dydaktyczną, a także krajowe stowarzyszenia rektorów i inne organizacje związane z nauką i szkolnictwem wyższym.

Dzięki kapitałowi wiedzy, którym dysponuje EUA, organizacja ta odgrywa niebagatelną rolę w wytyczaniu kierunków rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Europie. Świadczy o tym między innymi jej udział w Procesie Bolońskim, w pracach nad polityką Unii Europejskiej w dziedzinie nauki oraz współpraca z licznymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi.

Strona internetowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj