Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sieć IRUN

Sieć IRUN została zainicjowana przez Uniwersytet Radboud w Nijmegen w roku 2007. Obecnie członkami IRUN są następujące uczelnie: Westflälische Wilhelms-Universität Münster, Universität Duisburg-Essen, Radboud Universiteit Nijmegen, Pázmány Peter Catholic University of Budapest, Universitá degli Studi di Siena, Universitat de Barcelona, Université de Poitiers, University of Glasgow, University of Ljubljana i Uniwersytet Jagielloński.

Współpraca uniwersytetów w IRUN ma na celu doskonalenie jakości nauczania i badań poprzez wymianę wykładowców, naukowców, doktorantów i studentów, rozwijanie programów prowadzących do podwójnych dyplomów, wspólne sympozja, seminaria czy szkoły letnie. Jedną z form współpracy są tzw. grupy robocze. UJ bierze udział w pracach czterech grup: podwójne/wspólne dyplomy (prof. Andrzej Mania, Prorektor UJ ds. dydaktyki), informacji i promocji (dr Maria Kantor, DWM), biura karier (mgr Agnieszka Dudziak, Biuro Karier) oraz  kobiet profesorów (prof. Krystyna Slany, prof. Maria Szewczyk, prof. Beata Tobiasz-Adamczyk). Grupa informacji i promocji wydaje elektroniczny newsletter IRUN dwa razy w roku.

Informacje o planowanych inicjatywach sieci IRUN i poszczególnych uniwersytetów członkowskich są na bieżące ogłaszane przez listę dystrybucyjna DWM i umieszczane na stronie o sieci IRUN.

Strona internetowa

Dane kontaktowe

Adres

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Telefon

+48 12 663 30 14

Osoba kontaktowa

dr Maria Kantor
kantor@adm.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj