Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SYLFF

Fundusz Stypendialny im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) ma na celu wspieranie kształcenia magistrantów i doktorantów o wysokim potencjale przywódczym w życiu publicznym w sektorze prywatnym. Specjalną wagę przywiązuje się do praktycznych zastosowań projektów kandydata związanych ze stypendium. Stypendia są przyznawane wybitnym kandydatom z nauk humanistycznych i społecznych w tradycyjnym znaczeniu oraz prawnych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.

Stypendium służy wspieraniu udziału w programach dydaktycznych, a nie jest grantem badawczym pozwalającym na pobyt w instytucji przyjmującej wyłącznie dla realizacji własnego programu badawczego bez uczestnictwa w programie dydaktycznym instytucji przyjmującej (wykłady, seminaria, kursy, konsultacje naukowe w trybie tutoralnym)

Rok ustanowienia: 1992
Liczba dotąd przyznanych stypendiów: 261, w tym 5 FMP

Strona internetowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj