Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Utrecht Network

Sieć Utrechcka (Utrecht Network) powstała w 1987 roku jako inicjatywa uczelni europejskich z intencją wspierania mobilności studenckiej. W tym samym roku Komisja Europejska powołała do życia program Erasmus. Zarówno Sieć, jak i program obchodziły 25 lecie istnienia w 2012 r. Uniwersytet Jagielloński dołączył do sieci w 1997 roku, choć już we wcześniejszych latach uczestniczył we wspólnym projekcie Tempus. W chwili obecnej w konsorcjum zaangażowane są 31 uniwersytetów w 27 krajach (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Litwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). Ponadto Sieć nawiązała współpracę partnerską z konsorcjami uczelni w Australii i USA (Australian University Network oraz Mid-America Universities International). Na przestrzeni 25 lat działalności Sieci około 20 000 studentów uczelni partnerskich wzięło udział w wymianie stypendialnej (głównie poprzez program Erasmus).

Zadania kluczowe i cele UN to:

  • stworzenie elitarnej grupy uniwersytetów, w celu zapewnienia elastycznej współpracy w zakresie wspólnych programów mobilnościowych oraz nowoczesnych ofert kształcenia;
  • rozszerzenie i optymalizacja oferty mobilności studenckiej;
  • praktyczna implementacja europejskiego programu Life Long Learning poprzez rozwój programów mobilnościowych dla nauczycieli akademickich oraz kadry administracyjnej;
  • intensywna wymiana dobrych praktyk oraz ich wdrażanie w zakresie internacjonalizacji zrzeszonych w sieci uczelni wyższych w tym głównie opracowanie nowych joint programów i uzyskiwanie wspólnych tytułów naukowych;
  • wsparcie organizacyjne szkół letnich dla studentów oraz warsztatów podnoszących kwalifikacje kadry akademickiej;
  • promocja europejskich uczelni wyższych na mapie edukacyjnej świata

UJ jest partnerem UN od 1997 na podstawie wcześniejszej współpracy w programie TEMPUS. Główne obszary działania UJ w UN:

  • MAUI (Mid-America Universities International): umożliwia studentom UJ studiowanie na prestiżowych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych bez opłaty za czesne;
  • AEN (Australian-European Network): umożliwia studentom UJ studiowanie na prestiżowych uniwersytetach w Australii bez opłaty za czesne;
  • Young Researchers Grant: umożliwia magistrantom i doktorantom wyjazdy badawcze do uniwersytetów w sieci utrechckiej

Strona internetowa

Dane kontaktowe

Adres

Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Telefon

+48 12 663 11 06

Fax

+48 12 663 15 45

Osoba kontaktowa
dla sieci

mgr Marta Ganobis-Bednarska
marta.ganobis@uj.edu.pl

Osoba kontaktowa
ws. wyjazdów

mgr Michał Bereziński
michal.berezinski@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj