Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet

z Collegium Medicum

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy zebrań

Decyzja Przewodniczącego UKW o zmianie godziny rozpoczęcia zebrania wyborczego Zgromadzenia Delegatów w dniu 26 lutego 2020 r.

Decyzja Przewodniczącego UKW o głosowaniu elektronicznym na zebraniach wyborczych w okręgu XVII oraz w okręgu XIX w obwodach nr 1, 2 i 19

12 lutego, godz. 9.30, aula Auditorium Maximum UJ
Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach administracji ogólnouczelnianej, centrach transferu technologii, jednostkach pomocniczych oraz w obsłudze administracyjnej związków zawodowych (bez Collegium Medicum) - okręg XIX, obwód nr 1

14 lutego, godz. 9.30, sala wykładowa przy ul. Kopernika 7B
Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach administracji ogólnouczelnianej Collegium Medicum oraz w obsłudze administracyjnej związków zawodowych Collegium Medicum - okręg XIX, obwód nr 2

18 lutego, godz. 9.00, aula Auditorium Maximum UJ
Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych i międzywydziałowych (łącznie z Collegium Medicum) oraz w ośrodkach studiów międzyobszarowych - okręg XIX, obwód nr 19

19 lutego, godz. 9.30, aula Collegium Novum UJ
Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego z jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych - okręg XVII, obwód nr 1

19 lutego, godz. 11.30, aula Collegium Novum UJ
Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego z jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych - okręg XVII, obwód nr 2

26 lutego, godz. 12.00, aula Collegium Novum UJ
Zebranie wyborcze Zgromadzenia Delegatów, zwołane w celu wyboru 10 elektorów i 3 przedstawicieli do Senatu UJ spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (okręg XIX)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj