Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Urodzaj nowych serwisów

Prezentujemy kolejną listę nowych serwisów internetowych powstałych w ramach Portalu UJ:

 1. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej  www.fais.uj.edu.pl
 2. Instytut Ekonomii i Zarządzania  www.econ.uj.edu.pl
 3. Konkurs CITTRU "Futuronauta"  www.futuronauta.cittru.uj.edu.pl
 4. Taiwan Studies Centre  www.taiwan.orient.uj.edu.pl
 5. Zakład Dydaktyki Medycznej  www.zdm.wl.uj.edu.pl
 6. Konferencja "W Stronę Zmian"  www.wsz.confer.uj.edu.pl
 7. IBRO Summer School  www.ibrosummerschool.uj.edu.pl 
 8. Instytut Europeistyki  www.europeistyka.uj.edu.pl
 9. Czasopismo "Peregrinus Cracoviensis"  www.pc.geo.uj.edu.pl
 10. Zakład Teorii Komunikacji  www.komunikacja.polonistyka.uj.edu.pl
 11. Katedra Performatyki na Wydziale Polonistyki  www.performatyka.polonistyka.uj.edu.pl
 12. Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych  www.antropologia.polonistyka.uj.edu.pl
 13. Forum Nowej Nauki. Nauka 2.0: więcej niż internet  www.nauka2.0.cittru.uj.edu.pl
 14. Instytut Filologii Angielskiej  www.ifa.filg.uj.edu.pl
 15. Innovation and Creativity in Emerging Economic Spaces  www.igu-innovation.confer.uj.edu.pl
Data opublikowania: 19.03.2012
Osoba publikująca: Gracja Witkowska
Portal Uniwersytecki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron