Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca w Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) lub w Europejskim Organie Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej

Uprzejmie informujemy, że MSZ opublikowało informację o ogłoszeniu Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA). Szczegóły ogłoszenia na stronie internetowej MSZ: http://bit.ly/2EAtUqZ.

 

Pojawiło się także ogłoszenie dot. możliwości pracy dla Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej. Ogłoszenie dostępne pod adresem: http://bit.ly/2HbcBLx.

****

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) ogłosiła zaproszenie do wyrażenia zainteresowania pracą na stanowisku administratora programów badawczych (trzy profile zawodowe). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 8 marca 2018 r.

 

Celem zaproszenia  jest sporządzenie trzech list rezerwowych potencjalnych pracowników na stanowiskach administratorów programów badawczych w latach 2018-2020, w następujących profilach naukowych :

1. Inżynieria, ICT, fizyka, matematyka, chemia lub nauka o przestrzeni kosmicznej,

2. Biologia, środowisko i nauki o ziemi lub obrazowanie satelitarne, nauki o życiu.

3. Nauki humanistyczne i społeczne lub ekonomia.

 

 

Kandydaci powinni posiadać  wykształcenie odpowiadające ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej trzy lata, potwierdzony dyplomem oraz min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpośrednio związanej z charakterem obowiązków. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, a także umiejętność redagowania tekstów, komunikacji  i współpracy w zespole.

Szczegółowy opis stanowiska oraz wymagań znajduje się w ogłoszeniu dostępnym na stronie https://epso.europa.eu/apply/job-offers_en .

 

 Kandydaci proszeni są o dokonanie zgłoszenia poprzez stronę internetową EPSO do dnia 8 marca 2018 r.  do godz. 12.00 (czasu środkowoeuropejskiego).

 

Jeśli liczba kandydatów przekroczy próg określony przez dyrektora REA, kandydaci zostaną zaproszeni do serii komputerowych testów wielokrotnego wyboru, organizowanych w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych Biura Doboru Kadr (EPSO). Szczegółowe procedury wybrania kandydatów opisane są w ogłoszeniu.

 

 Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w Brukseli na okres 2 lat z możliwością przedłużenia kontraktu, w grupie zaszeregowania AD6.

 

Jednocześnie uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o przesłaniu aplikacji na adres: kandydaci@msz.gov.pl z nazwą organizacji i stanowiska w tytule wiadomości.

Data opublikowania: 14.02.2018
Osoba publikująca: Urszula Korczak
Biuro Karier

Widok zawartości stron Widok zawartości stron