Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

maj 2024

20240527
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Konferencja Naukowa "Szkoła 2024"

Data: 27.05.2024 - 28.05.2024
Miejsce: Wydział Polonistyka UJ, ul. Gołębia 18
Organizator: Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ
Witryna internetowa wydarzenia: //facebook.com/events/2224149327916987
Konferencja Naukowa "Szkoła 2024"

Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ, działające przy Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza pracowników naukowych, studentów, a także nauczycieli na Konferencję Naukową "Szkoła 2024". - Spotkamy się, by porozmawiać o szkole trzeciej dekady XXI wieku. Do dyskusji o edukacji włączą się badacze nie tylko z Polski, lecz także z zagranicy - informują organizatorzy.

Proponowane obszary tematyczne:

Czy zmiana i system mogą iść w parze?

 • Rozpoznania w zakresie proponowanych zmian i modyfikacji podstawy programowej z języka polskiego?
 • Wyzwania i szanse - jaka powinna być nowa podstawa programowa z języka polskiego?
 • Podstawa programowa a autonomia uczniów i nauczycieli polonistów.
 • Samokształcenie - droga do budowy porozumienia edukacyjnego na języku polskim.

Język i komunikacja

 • Kształcenie językowe jako ważny element edukacji polonistycznej w kontekście permanentnej zmiany.
 • Uczyć komunikacji, czyli...? Nauka komunikacji na lekcjach języka polskiego jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata.
 • Otworzyć się na innego - co zrobić aby (z)rozumieć siebie nawzajem: rozpoznania i perspektywy w obszarze edukacji polonistycznej.
 • Kompetencje językowe uczniów i absolwentów we współczesnym świecie.

Zmieniający się świat a edukacja polonistyczna

 • Sztuczna inteligencja a tworzenie wypowiedzi pisemnych przez ucznia.
 • Odnajdywanie i weryfikacja informacji w przestrzeni cyfrowej.
 • Literatura przestrzeni cyfrowej. Rozpoznania i perspektywy.
 • Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonisty.
 • Sztuczna inteligencja a twórcze działania uczniów i nauczycieli.

Kształcenie literackie i kulturowe

 • Jak zmieniać szkołę przez literaturę?
 • Literatura jako bodziec - angażowanie społeczne na lekcjach języka polskiego.
 • Wspólnota różnorodnych - przestrzeń lekcji języka polskiego wobec inności.
 • Edukacja filmowa, teatralna i artystyczna na lekcjach języka polskiego jako odpowiedź na zmianę i nowe zjawiska w kulturze.

Współdziałanie

 • Jak stworzyć wspólnotę - relacjogenny charakter edukacji polonistycznej.
 • Od idei do zmiany. Uczenie się sprawczości na lekcjach języka polskiego.
 • Uczeń, obywatel, aktywista - metody projektowe na lekcjach języka polskiego.
 • Współodpowiedzialność za siebie i innych - czy można się jej nauczyć?

Abstrakty (do 1500 znaków) można przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy do 19 kwietnia. Ich weryfikacja oraz ogłoszenie programu konferencji nastąpi do 25 kwietnia.

Konferencja Naukowa „Szkoła 2024” odbędzie się w trybie hybrydowym. Będzie zatem możliwe uczestnictwo zarówno w formie zdalnej, jak również stacjonarnej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron