Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł dr Jan Łuczyński

Społeczność Uniwersytetu Jagiellońskiego ze smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci w dniu 14 czerwca 2010 r. śp. dr Jana Łuczyńskiego wieloletniego nauczyciela akademickiego, pełniącego w Instytucie Spraw Publicznych UJ funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. studiów, Przyjaciela Studentów, człowieka dobrego, wielkiego serca, z ogromną wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Pracę naukową rozpoczął dr Jan Łuczyński na polu badań psychologii rozwojowej, skupiając się na społecznych i kulturowych aspektach rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Następnie, współtworząc Zakład Zarządzania w Oświacie, prowadził badania nad rolą edukacji w rozwoju i wniósł własny wkład do studiów nad zarządzaniem pracą szkoły dla rozwoju indywidualnego uczniów. Monografię na ten temat oddał do druku tuż przed tym, jak choroba przerwała Jego pracę. Szczególne miejsce zajmuje w Jego dorobku działalność wdrożeniowo-rozwojowa dotycząca różnych aspektów edukacji w kontekście międzynarodowym, w tym zwłaszcza europejskim. Był w nią zaangażowany przez okres ostatnich kilkunastu lat przenosząc w sposób twórczy na grunt polski, rozwiązania wypracowane w kooperacji ze szkołami i uczelniami Anglii, Niemiec, Hiszpanii, Belgii, a także w międzynarodowych organizacjach badaczy i praktyków edukacji. Przerwana w pełni rozwoju twórczość naukowa dra Jana Łuczyńskiego zapowiadała wiele dla rodzącego się nowoczesnego zarządzania oświatą w naszym kraju. Blisko setka magistrów i o wiele szersza grupa studentów zachowa na długo w pamięci rzetelność intelektualną, entuzjazm badacza i ludzką przychylność młodym, jaką cechował się Jan Łuczyński.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 21 czerwca 2010 roku o godz. 9.40 na Cmentarzu Rakowickim.

Rektor i Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Dyrektor i Rada Instytutu Spraw Publicznych UJ
oraz cała Wspólnota Akademicka

Data opublikowania: 17.06.2010
Osoba publikująca: Leszek Śliwa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron