Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczeni z Krakowa i Kioto zbadają rolę wisfatyny we wczesnej embriogenezie

Uczeni z Krakowa i Kioto zbadają rolę wisfatyny we wczesnej embriogenezie

Dr Patrycja Kurowska z Wydziału Biologii UJ została laureatką programu w ramach współpracy Polskiej Akademii Nauk z Japońskim Towarzystwem Popierania Nauki. Dzięki realizacji projektu "New insight on visfatin (Nampt) role in mouse embryo development" możliwa będzie wymiana młodych naukowców pomiędzy Pracownią Fizjologii i Toksykologii Rozrodu Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ a Laboratorium Biologii Rozrodu Uniwersytetu w Kioto.

Otyłość wiąże się z wieloma patologiami rozrodu, w tym z zaburzoną jakością oocytów i rozwojem embrionalnym, a także z obniżoną płodnością potomstwa. Wykazano, że akumulacja lipidów w oocytach i otaczających je komórkach wzgórka jajonośnego wiąże się z lipotoksycznością i stanem zapalnym, apoptozą komórek wzgórka jajonośnego oraz dysfunkcją mitochondriów oocytów, prowadząc do niepłodności. W związku z tym intensywnie poszukuje się nowych łączników między metabolizmem energetycznym organizmu a płodnością samic. Adipokiny, hormony tkanki tłuszczowej, odgrywają ważną rolę w regulacji rozrodu samic. Dane literaturowe wskazują, że jedna z adipokin - wisfatyna ma zasadnicze znaczenie w regulacji fizjologii jajników myszy, w tym dojrzewaniu oocytów i poprawia parametry tego procesu u osobników otyłych.

- Celem naukowym mojego projektu będzie określenie roli wisfatyny we wczesnej embriogenezie u myszy. We współpracy z zespołem japońskim wyciszymy ekspresję mRNA (siRNA) wisfatyny w zarodku i zbadamy jej wpływ na rozwój embrionalny zarodka oraz fizjologię jajników potomstwa, porównując myszy o prawidłowej masie ciała i otyłe. Biorąc pod uwagę wyzwania społeczne, wyniki badań dostarczą nowych i unikalnych informacji na temat regulacji funkcji rozrodczej, rozwoju zarodka i funkcji jajników potomstwa oraz związku między niepłodnością, otyłością i rolą adipokin - wyjaśnia dr Patrycja Kurowska.

Dr Patrycja Kurowska ukończyła biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2017 roku. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Rak, prof. UJ. Od tego czasu jej zainteresowania badawcze związane są z poznaniem związku między metabolizmem energetycznym organizmu a rozrodem samic. W 2021 roku obroniła rozprawę doktorską "Expression and role of vaspin in porcine ovarian cells". W trakcie doktoratu dr Patrycja Kurowska była kierownikiem 2 projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (Preludium i Etiuda), które dotyczyły poznania roli adipokin w regulacji fizjologii jajników oraz uczestniczyła w międzynarodowym projekcie Harmonia pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Rak, prof. UJ.

Swój warsztat metodyczny doskonaliła dzięki licznym wizytom w laboratorium prof. Joelle Dupont w INRAE we Francji, w którym opanowywała metody dojrzewania oocytów in vitro czy wyciszania ekspresji genów w komórkach jajnika. Po obronie doktoratu odbyła staż naukowy w Laboratorium Biologii Rozrodu na Uniwersytecie w Kioto w Japonii pod kierunkiem prof. Naojiro Minami, gdzie poznała metodę edycji genów CRISPR/Cas9 w zapłodnionym zarodku.

Obecnie dr Patrycja Kurowska związana jest zawodowo z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pracę naukową kontynuuje w Pracowni Fizjologii i Toksykologii Rozrodu, w którym realizuje polsko-francuski projekt POLONIUM NAWA "Description of new markers in polycystic ovary syndrome (PCOS): expression and function of SPEXIN in human ovarian cells" we współpracy z prof. Joelle Dupont dotyczący poznania roli neuropeptydu speksyny w zespole policystycznych jajników.

Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński w <span lang="en">QS World University Rankings by Subject</span>
Uniwersytet Jagielloński w QS World University Rankings by Subject
Profesor Katarzyna Fazan autorką teatralnej książki roku
Profesor Katarzyna Fazan autorką teatralnej książki roku
<span lang="en">European Endometriosis Masterclass</span> w Szpitalu Uniwersyteckim
European Endometriosis Masterclass w Szpitalu Uniwersyteckim
Znamy wyniki odwołań w sprawie ewaluacji działalności naukowej
Znamy wyniki odwołań w sprawie ewaluacji działalności naukowej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron