Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ wspiera Program Miast i Społeczności Przyjaznym Osobom Starszym

UJ wspiera Program Miast i Społeczności Przyjaznym Osobom Starszym

Spotkanie konsultacyjne WHO z interesariuszami w sprawie wytycznych dla krajowych programów dotyczących miast i społeczności przyjaznych starzeniu w kontekście sytuacji kryzysowych, odbywa się w dniach 20-21 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim (dzięki współpracy Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych).

 

Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli miast i gmin zrzeszonych w Globalnej Sieci Miast i Społeczności Przyjaznym Osobom Starszym WHO, a także ekspertów, interesariuszy i przedstawicieli z całego świata. W spotkaniu biorą udział organizacje osób starszych z Polski oraz osoby i instytucje z Ukrainy, które angażują się w niesienie pomocy i wsparcia potrzebującym. Podczas wydarzenia wspólnie omówione zostanie innowacyjne podejście i najlepsze praktyki w zakresie radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi z perspektywy przyjaznej dla osób starszych. Celem spotkania jest wymiana pomysłów i wiedzy oraz utworzenie sieci osób i organizacji zaangażowanych w promowanie miast i społeczności przyjaznych osobom starszym w sytuacjach kryzysowych.

Podczas wydarzenia Kraków zostanie uhonorowany na oficjalnej ceremonii za swoje wysiłki na rzecz tworzenia środowisk przyjaznych dla wszystkich osób starszych oraz oficjalne przyjęcie do Globalnego Programu Miast i Społeczności Przyjaznych Starzeniu w marcu 2023. Wraz z dr Anną Okońską-Walkowicz, jedną ze światowych liderek Healthy Ageing 50 wyróżnionych przez ONZ Decade of Healthy Ageing za jej wkład w tworzenie świata lepszym miejscem do starzenia się. To wspaniała wiadomość, ponieważ Kraków (Urząd Miasta Krakowa we współpracy z Jagiellońskim Uniwersytetem, w tym dr Anną Okońską-Walkowicz), a także miasto Wrocław (należące już do programu) są partnerami w międzynarodowym projekcie "City&Co: Older Adults Co-Creating a Sustainable Age-friendly City”.

Projekt w Polsce jest koordynowany przez Uniwersytet Jagielloński - dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ (Instytut Socjologii/Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych). Dzięki spotkaniu będzie okazja, aby wykazać, że współpraca między naukowcami a decydentami jest realizowana w praktyce.

Polecamy również
Mikołaj Kopernik ma swój pomnik na Kampusie 600-lecia Odrodzenia UJ

Mikołaj Kopernik ma swój pomnik na Kampusie 600-lecia Odrodzenia UJ

9 nowych doktorów habilitowanych w obszarze nauk ścisłych

9 nowych doktorów habilitowanych w obszarze nauk ścisłych

Prawnik z UJ w gronie ekspertów mechanizmu moskiewskiego OBWE

Prawnik z UJ w gronie ekspertów mechanizmu moskiewskiego OBWE

Uroczyste promocje habilitacyjne czterech kolejnych dyscyplin

Uroczyste promocje habilitacyjne czterech kolejnych dyscyplin

Widok zawartości stron Widok zawartości stron