Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Relacja z Demo Day Innowacji 4.0

Relacja z Demo <span lang="en">Day</span> Innowacji 4.0

W marcu odbyło się długo oczekiwane wydarzenie - Demo Day Innowacji 4.0. W tym roku ponad 200 uczestników zagościło w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby rozmawiać o innowacjach opracowanych w murach 5 największych krakowskich uczelni.

 


Kilka miesięcy intensywnych przygotowań Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zwieńczone zostało organizacją wspólnego wydarzenia, które odbyło się 9 marca. W trakcie spotkania prezentowane były technologie opracowane przez naukowców krakowskich uczelni. Była to również okazja do rozmów środowiska naukowego z partnerami biznesowymi, zainteresowanymi wspólnym działaniem przy dalszym rozwoju technologii.

Demo Day Innowacji 4.0 został oficjalnie otwarty przez prof. Piotra Kuśtrowskiego prorektora UJ ds. badań naukowych. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz pozostałych uczelni. Wydarzenie uświetnił wykład gościa specjalnego prof. Witolda Orłowskiego, który, skupiając się na trzech słowach - wiedzy, ludziach i innowacjach - przedstawił bardzo ciekawą prezentację, potwierdzającą ciągłą potrzebę wdrażania nowych technologii. W swojej prelekcji zwrócił uwagę, iż szybkość rozwoju cywilizacji od zawsze była zależna od tworzenia nowych rozwiązań, które są bezpośrednią odpowiedzią na coraz to większe potrzeby ludzkości. Wykład skłonił do dodatkowej refleksji, jak ważne są wydarzenia takie jak Demo Day Innowacji 4.0, które pozwalają na spotkania i rozmowę naukowców z uczelni odpowiedzialnych za tworzenie innowacji oraz biznesu określającego potrzeby współczesnego świata.

Po bardzo interesującym i motywującym do działań wykładzie nastąpiła część networkingowa. Przedsiębiorcy i inni zainteresowani przemieścili się do wydzielonych sal, gdzie w bardziej spokojnej atmosferze w trakcie indywidualnych spotkań twórcy opowiadali o swoich technologiach. Równocześnie na korytarzach Auditorium Maximum UJ odbywała się druga część networkingowa - trwały intensywne rozmowy pomiędzy uczestnikami, którzy mogli zapoznać się z technologiami, oglądając galerie plakatów oraz inne materiały promocyjne przygotowane na okazję tego wydarzenia. Nie zabrakło także telewizji i radia, których dziennikarze przeprowadzali wywiady z naukowcami i centrami transferu technologii.

W trakcie Demo Day Innowacji 4.0 można było także skorzystać z bezpłatnych konsultacji z rzecznikami patentowymi z Okręgu Małopolskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, doradcami podatkowymi z Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a także z ekspertami sieci Enterprise Europe Network i Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Południowo-Wschodnia, działających na co dzień w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Rozmowy z wysokiej klasy ekspertami pozwoliły uczestnikom na pozyskanie szeregu przydatnych informacji, w tym m.in. jak chronić wynalazki, jak korzystać z ulg podatkowych na działalność B+R, czy też gdzie szukać funduszy na dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań.

Polecamy również
Uroczyste odnowienie doktoratu nestora krakowskiej stomatologii

Uroczyste odnowienie doktoratu nestora krakowskiej stomatologii

Prof. Marta Soniewicka powołana do Naczelnej Komisji Bioetycznej

Prof. Marta Soniewicka powołana do Naczelnej Komisji Bioetycznej

Naukowiec z WSMiP UJ członkiem zarządu stowarzyszenia EADI

Naukowiec z WSMiP UJ członkiem zarządu stowarzyszenia EADI

KRASP reaguje na wypowiedzi i działania Przemysława Czarnka

KRASP reaguje na wypowiedzi i działania Przemysława Czarnka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron