Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nominacje dla nowych profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nominacje dla nowych profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezydent Andrzej Duda nadał tytuły profesorskie blisko siedemdziesięciu nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Akty nominacyjne z rąk głowy państwa odebrało czworo przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość odbyła się 22 maja w Pałacu Prezydenckim.

 

Podczas wczorajszej uroczystości nominacje profesorskie odebrało 4 naukowców z UJ:

  • Sławomir Kwiecień - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Zygmunt Mazur - profesor nauk humanistycznych,
  • Danuta Owczarek - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Małgorzata Pihut - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Polecamy również
Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki biologiczne

Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki biologiczne

Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Promocje habilitacyjne w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki o sztuce oraz literaturoznawstwo

Promocje habilitacyjne w dyscyplinach: nauki o sztuce oraz literaturoznawstwo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron