Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kilkadziesiąt milionów złotych na badania z dziedziny onkologii

Kilkadziesiąt milionów złotych na badania z dziedziny onkologii

Projekt "Spersonalizowana diagnostyka śródbłonka naczyniowego w terapii onkologicznej; w kierunku nowoczesnej waskulo-onkologii" otrzymał ponad 78,5 mln zł dofinansowania w 3. konkursie Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB), którego celem jest wspieranie badań z obszaru biotechnologii medycznej. Zrealizuje go konsorcjum naukowe, którego liderem jest Uniwersytet Jagielloński.


WIB to nowatorski program finansowania badań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów - biotechnologii medycznej. Instytut powstał w oparciu o ustawę z 4 kwietnia 2019 roku o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł. Program kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie: przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych. Celem wyłanianych w konkursach zespołów badawczych jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do ich komercjalizacji i wdrożenia, w ciągu maksymalnie pięciu lat od rozpoczęcia prac.

W 3. konkursie Wirtualnego Instytutu Badawczego spośród 5 zgłoszonych projektów, międzynarodowy panel ekspertów najwyżej ocenił 2 z nich. Otrzymają one dofinansowanie o łącznej wartości blisko 119 mln zł na badania w zakresie terapii onkologicznych.

Projekt "Spersonalizowana diagnostyka śródbłonka naczyniowego w terapii onkologicznej; w kierunku nowoczesnej waskulo-onkologii" został zgłoszony przez konsorcjum składające się z zespołu badaczy reprezentujących Uniwersytet Jagielloński, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach oraz Politechnikę Warszawską. Liderem zespołu badawczego jest prof. Stefan Chłopicki, dyrektor Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

Celem działalności naukowej zespołu badawczego jest opracowanie nowej technologii aptaczujnika elektrochemicznego, wykorzystującego aptamery i oryginalne rozwiązania metodologiczne oparte na nanoszczotkach polimerowych oraz dedykowanego aparatu POCT z mikroukładami przepływowymi. Ta całkowicie nowa technologia będzie stanowić narzędzie pomocne przy wczesnej diagnostyce towarzyszącej powikłaniom sercowo-naczyniowym terapii onkologicznych. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie projektu to 78 578 024,95 zł.

Drugi z wyróżnionych w bieżącym konkursie projektów "Technologia ukierunkowanej analizy pojedynczych komórek na potrzeby diagnostyki nowotworów - wstęp do rozwoju komórkowej medycyny interceptywnej" zrealizuje zespół badawczy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Ma na celu zrewolucjonizowanie diagnostyki nowotworów poprzez opracowanie niezależnej od układów mikroprzepływowych oraz opartej na kwasach nukleinowych technologii umożliwiającej badania pojedynczych komórek, która następnie zostanie wykorzystana do tworzenia celowanych testów diagnostycznych.

Podmiotem zarządzającym programem WIB, który odpowiada za organizację i przeprowadzenie konkursów, jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia.

Polecamy również
Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron