Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znamy najlepszych polskich matematyków w dziedzinie kombinatoryki

Dr Bartłomiej Bosek z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr Andrzej Dudek z Carnegie Mellon University to najlepsi polscy matematycy w dziedzinie kombinatoryki. Podczas "3rd Polish Combinatorial Conference" otrzymali nagrodę "Open Mind", która będzie przyznawana specjalistom w tej właśnie dziedzinie wiedzy. W tym roku wręczono ją po raz pierwszy.

Nagroda będzie przyznawana co dwa lata i wręczana podczas Polish Combinatorial Conference, organizowanej przez środowisko polskich kombinatoryków przy poparciu czołowych polskich uczelni i Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk.

"Nazwaliśmy ją Open Mind, w nawiązaniu do znanego powiedzenia najznamienitszego kombinatoryka XX wieku, Paula Erdosa: +My mind is open+" - czytamy w oświadczeniu organizatorów konferencji.

Polish Combinatorial Conference odbywająca się co dwa lata w wielkopolskim Będlewie to forum wymiany informacji o ostatnich osiągnięciach w dziedzinie kombinatoryki. Jest również miejscem, w którym młodzi naukowcy zainteresowani matematyką mogą poznać badaczy zarówno tych szeroko znanych jak i będących dopiero na początku swojej kariery.

"Zaangażowanie młodych i bardzo młodych badaczy, które obserwujemy w ostatnich latach, przyczyniło się do znacznego ożywienia badań kombinatorycznych w naszym kraju" - wyjaśniają pomysłodawcy nagrody. Tłumaczą również, że przyznając tę nagrodę chcą podkreślić kluczową rolę osób na bardzo wczesnym etapie akademickiej kariery w rozwoju polskiej kombinatoryki.

Pierwszy z nagrodzonych w tym roku, dr Bartłomiej Bosek w 2004 r. ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku informatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podczas studiów był stypendystą Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki otrzymał w 2008 r. również na UJ. Od momentu uzyskania stopnia doktora do dziś pracuje jako asystent w Katedrze Informatyki krakowskiej uczelni. Jest autorem lub współautorem 5 publikacji naukowych.

Nagrodę "Open Mind" otrzymał za uzyskanie przełomowego wyniku w dziedzinie kombinatoryki zbiorów częściowo uporządkowanych.

Dr Andrzej Dudek uzyskał stopień magistra informatyki w roku 2000 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2003-2008 odbył studia doktoranckie w Emory University w Atlancie zakończone uzyskaniem doktoratu z matematyki. Od 2008 r. pracuje jako profesor wizytujący w Carnegie Mellon Univeristy w Pittsburgu. Jest autorem 15 opublikowanych lub przyjętych do druku prac naukowych oraz licznych referatów na międzynarodowych konferencjach.

Nagrodę "Open Mind" otrzymał za uzyskanie szeregu znakomitych rezultatów w zakresie ekstremalnej kombinatoryki, w szczególności teorii Ramseya.

Nagrodę "Open Mind" - przyznawaną za wynik lub serię wyników o charakterze kombinatorycznym - może otrzymać osoba mająca polskie obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w Polsce. Kandydat do nagrody może mieć najwyżej stopień doktora, jeśli uzyskał go nie wcześniej niż na trzy lata przed przyznaniem nagrody.

PAP - Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl

Data opublikowania: 11.10.2010
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron