Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia CITTRU dla naukowców i doktorantów: ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja, fundusze UE, promocja nauk

CITTRU zaprasza doktorantów i naukowców UJ na bezpłatne szkolenia. W tym semestrze oferuje - jak co roku - szkolenia z:

 • komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej,
 • funduszy europejskich
 • warsztaty promocji nauki (nowość!).

Własność intelektualna i komercjalizacja wyników prac naukowych (Termin szkoleń zostanie ustalony jak zbierze się grupa min. 6 osób.)

Zakres szkolenia:

 • wynalazki, patenty
 • procedura ochrony przed Urzędem Patentowym
 • międzynarodowa ochrona patentowa
 • ścieżki komercjalizacji
 • regulamin ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji na UJ

Więcej na stronie CITTRU

ABC Funduszy Strukturalnych (Terminy: 28.10.2010, 25.11.2010)

Zakres szkolenia:

 • podstawowe pojęcia o zasady i warunki składania wniosków
 • informacje o typach projektów
 • gdzie szukać szczegółowych informacji

Więcej na stronie CITTRU

CITTRU oferuje także zorganizowanie dodatkowych szkoleń (komercjalizacja, fundusze) dla zainteresowanej grupy pracowników (np. jednego zakładu, instytutu).

Warsztaty promocji nauki: Zostań rzecznikiem własnych osiągnięć!
Cykl szkoleń jest częścią projektu N0WUM. (Terminy szkoleń w listopadzie i grudniu zostaną wkrótce ustalone.)

Zakres szkolenia:

 • Autoprezentacja i prezentacja multimedialna
 • Kontakty z mediami
 • Wykorzystanie Internetu w promocji nauki
 • Tworzenie materiałów poligraficznych z elementami prawa autorskiego

Więcej na stronie CITTRU

Data opublikowania: 13.10.2010
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron