Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Audiodeskrypcja i napisy dla niesłyszących

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje o kursach audiodeskrypcji na polskich uczelniach. Korzystając zatem z chwilowego zainteresowania tematem warto powiedzieć więcej o tym, co oferuje w tym zakresie nasza uczelnia.

Zarówno napisy dla niesłyszących jak i audiodeskrypcja mają za zadanie udostępniać szeroko pojętą kulturę audio-wizualną osobom z dysfunkcją wzroku i słuchu. Audiodeskrypcja to dodatkowy opis narracyjny, w którym słowami opisuje się to, co publiczność widząca odbiera poprzez zmysł wzroku. Audiodeskrybowane są filmy i programy telewizyjne, spektakle teatralne i operowe, a także wystawy muzealne czy pokazy mody. Z kolei napisy dla niesłyszących udostępniają kulturę osobom z dysfunkcją słuchu. Dzięki specjalnym napisom przekazywane są dialogi, ale także opisywane inne treści związane z obrazem i dźwiękiem.

Od zeszłego roku akademickiego zajęcia z audiodeskrypcji odbywają się na studiach magisterskich w ramach przedmiotu przekład audiowizualny w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową. Studenci uczą się teoretycznych oraz praktycznych podstaw audiodeskrypcji filmów polsko i obcojęzycznych. W przyszłości zajęcia z audiodeskrypcji oraz napisów dla niesłyszących staną się odrębną opcją. Będzie to możliwe dzięki przyznaniu funduszy z Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi, z którego częściowo zostanie sfinansowany zakup specjalistycznego oprogramowania oraz komputerów niezbędnych do prowadzenia zajęć. Planowane jest także uruchomienie międzywydziałowych studiów podyplomowych z audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących. W tej sprawie odbyły się już spotkania przedstawicieli zainteresowanych wydziałów.

Studenci UJ biorą także udział w innowacyjnych projektach badawczych nad zastosowaniem syntezy mowy w audiodeskrypcji oraz nad możliwością tłumaczenia skryptów audiodeskrypcji z języka obcego na polski. Do tej pory w projektach badawczych prowadzonych w Katedrze wzięło udział 17 studentów Katedry UNESCO oraz Instytutu Filologii Angielskiej UJ. Badania te odbywają we współpracy z Laboratorium Przekładu Audiowizualnego przy ILS UW.

Data opublikowania: 13.10.2010
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron