Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileusz profesora Wacława Uruszczaka

W piątek 16 kwietnia 2010 roku w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Wacława Uruszczaka, kierownika Katedry Historii Prawa Polskiego UJ oraz Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ. Ceremonia odbyła się w obecności Prorektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. dr hab. Andrzeja Mani oraz prof. dr hab. Wojciecha Nowaka, a także całego kolegium dziekańskiego Wydziału Prawa i Administracji UJ, na czele z Dziekan prof. dr hab. Krystyną Chojnicką.

W uroczystości wzięli także udział licznie zaproszeni goście z Krakowa, Polski, a także z zagranicy. Na ceremonię przybyli również liczni członkowie rodziny prof. dr hab. Wacława Uruszczaka.

Wśród uczestników należy wymienić Jego Magnificencje: Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. dr hab. Jana Macieja Dyducha, Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego prof. dr hab. Jerzego Malca, a także Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Bielsku-Białej prof. dr hab. Janusza Sondla.

W Jubileuszu wzięli także udział ks. dr Piotr Majer, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Szczeklik z II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Not. Andrzej Urbanik, Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej, Mec. Piotr Ochwat, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, Mec. Roman Sygulski, Prezes Ars-Legis Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników, a także prof. dr hab. Henryk Olszewski, redaktor naczelny Czasopisma Prawno-Historycznego. W sumie w uroczystości – oprócz licznie obecnych przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – wzięli udział reprezentanci następujących ośrodków prawniczych w Polsce: Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Gdańskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu.

Spośród zaproszonych przez organizatorów zagranicznych gości stawili się prof. dr Akira Shibutani z Shimane University w Japonii oraz prof. dr Bohumil Jiroušek z Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Uczestnicy reprezentowali nie tylko środowisko historyków, historyków prawa i ustroju, szeroko pojętych nauk prawnych łącznie z prawem kanonicznym i wyznaniowym, ale także tych dziedzin nauki, z którymi prof. dr hab. Wacław Uruszczak miał styczność w czasie swojej naukowej i organizacyjnej działalności.

W otwartej przez Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. dr hab. Krystynę Chojnicką o godz. 13:00 ceremonii, gości przywitał Prorektor UJ prof. dr hab. Andrzej Mania, który odczytał list gratulacyjny skierowany do Jubilata prof. dr hab. Wacława Uruszczaka przez Jego Magnificencję Rektora UJ, prof. dr hab. Karola Musioła. Dziekan Wydziału Prawa UJ odczytała także list gratulacyjny od Kardynała Stanisława Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego oraz przekazała Jubilatowi wszystkie liczne gratulacje składane drogą poczty tradycyjnej i elektronicznej z Polski i z zagranicy.

Laudację ku czci Jubilata prof. dr hab. Wacława Uruszczaka wygłosił prof. dr hab. Jacek Matuszewski z Uniwersytetu Łódzkiego. Następnie prof. dr hab. Stanisław Grodziski przedstawił sylwetkę Jubilata. Prof. dr hab. Wacław Uruszczak w przemówieniu złożył podziękowania organizatorom i uczestnikom, a także ukazał swoją drogę życiową oraz znaczenie historii prawa w nauczaniu uniwersyteckim.

Podczas Jubileuszu wręczono prof. dr hab. Wacławowi Uruszczakowi 2-tomową księgę pt. „Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi” pod redakcją Stanisława Grodziskiego, Doroty Malec, Anny Karabowicz i Marka Stusa. Opublikowano w niej 111 artykułów autorstwa 113 prawników, historyków, historyków prawa, kanonistów, a także przedstawicieli innych dziedzin nauki.

Anna Karabowicz

Link do materiału wideo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron