Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński i Grupa Azoty wspólnie planują innowacyjne badania

Budowanie przewag konkurencyjnych opartych na wiedzy i umożliwiających rozszerzanie portfela produktów, procesów oraz technologii to najważniejszy efekt prac badawczych i rozwojowych prowadzonych przez Grupę Azoty we współpracy z instytucjami naukowymi. 26 marca w Tarnowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Kapituły Biznesu przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem wizyty było nawiązanie potencjalnej współpracy pomiędzy UJ a GA w kierunku wykorzystania badań naukowych do poszerzania oferty produktowej Spółki.

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas spotkania miały okazję poznać strategię Spółki na najbliższe lata. Plany inwestycyjne i rozwojowe zaprezentowali Witold Szczypiński, wiceprezes Zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty SA oraz Andrzej Skolmowski, wiceprezes Zarządu Grupy Azoty SA.

- Dotychczas współpracowaliśmy z Uniwersytetem Jagiellońskim w sposób ograniczony, wyłącznie przy konkretnych projektach. W tym przypadku planujemy współpracę bardziej programową i oczekujemy, że potrwa ona wiele lat. Nie chodzi tylko o wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim o realne przenoszenie osiągnięć naukowych w sferę wytwarzania pilotażowego, a w dalszej kolejności nawet w obszar produkcji przemysłowej - mówi Witold Szczypiński.

Uczelnie wyższe i instytucje naukowe, poza prowadzeniem badań, biorą czynny udział w rozwoju gospodarczym kraju także poprzez kształcenie przyszłych kadr dla biznesu. Na spotkaniu omówione zostały oczekiwania, jakie Grupa Azoty ma wobec absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, swoich potencjalnych przyszłych pracowników.

- Kluczowe jest obecnie podjęcie decyzji, co poza wiedzą bazową, powinny zawierać programy kształcenia. Chcemy, aby młodzi ludzie po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim wchodzili na rynek pracy także z umiejętnościami miękkimi, typu kreatywność, operatywność i umiejętność pracy w grupie. Współpraca z Grupą Azoty to z punktu widzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego możliwość uzupełnienia programu kształcenia o realne oczekiwania i wymagania biznesu, prowadzenie innowacyjnych badań, a w przyszłości być może nawet transfer wyników tych badań w wytwarzanie i sprzedaż produktów – mówi rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

Podstawowymi obszarami działalności badawczej Grupy Azoty są zaawansowane technologicznie materiały, chemikalia specjalistyczne o wysokiej wartości dodanej, innowacyjne produkty (w tym bioprodukty), specjalistyczne nawozy mineralne. Spółka prowadzi także badania w zakresie procesów umożliwiających obniżenie energochłonności posiadanych technologii oraz technologii wykorzystujących synergiczne powiązania z produktami ubocznymi istniejącymi w Grupie Azoty.

fot. Mat. prasowe Grupy Azoty SA
Data publikacji: 30.03.2015
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron