Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja: Teoretyczne i praktyczne aspekty przestrzegania prawa energetycznego. Nielegalny pobór energii i inne nadużycia na rynku energetycznym

W dniu 31 marca br. w auli Collegium Novum UJ rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa „Teoretyczne i praktyczne aspekty przestrzegania prawa energetycznego. Nielegalny pobór energii i inne nadużycia na rynku energetycznym" zorganizowana przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego UJ.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał prof. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który powitał zgromadzonych gości. W swoim przemówieniu podkreślał, że świat nie stoi w miejscu, tylko biegnie do przodu ku nowym wyzwaniom, a Uniwersytet, jako most z przeszłości do przyszłości, jest dobrym miejscem na takie spotkania. Kolejną ważną kwestią podniesioną przez Rektora jest tabloidyzacja dyskusji publicznych, lekceważenie codzienności. Istnieje potrzeba, aby eksperci spotykali się i dyskutowali, nadając sens codzienności.

W zagadnienia i problemy poruszane podczas konferencji wprowadziła uczestników prof. Anna Walaszek-Pyzioł. Wystąpienia konferencyjne wygłosili wybitni naukowcy, sędziowie, praktycy prawa energetycznego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele praktyki gospodarczej: sędziowie, pełnomocnicy procesowi, urzędnicy administracji publicznej.

Data publikacji: 31.03.2015
Osoba publikująca: Estera Podobińska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron