Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Narodowego Centrum Nauki dla dr. hab. Wiesława Babika

Nagroda Narodowego Centrum Nauki dla dr. hab. Wiesława Babika

Dr hab. Wiesław Babik z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego został laureatem nagrody Narodowego Centrum Nauki (NCN). Biologa ewolucyjnego, który na co dzień pracuje w Instytucie Nauk o Środowisku, nagrodzono w obszarze nauk o życiu. Kapituła przyznała mu wyróżnienie za badania nad ewolucją adaptatywną zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zmienności genów MHC.

Laureatem nagrody mógł zostać uczony, który nie ukończył 40. roku życia. Wyróżnienie jest przyznawane za znaczące osiągnięcia naukowe dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce. Nagroda jest fundowana przez przedsiębiorstwa zaangażowane we wspieranie działalności naukowej. Każdy ze zwycięzców otrzyma 50 tysięcy złotych za wybitne osiągnięcia naukowe.

Do nagrody zgłoszono 72 kandydatów, przy czym niektórzy badacze byli nominowani równocześnie przez dwie lub trzy osoby. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisje konkursowe wybrały po dwóch finalistów w każdym z trzech obszarów badawczych. Ostatecznego wyboru dokonała kapituła już we wrześniu, jednak nazwiska laureatów pozostawały tajne aż do dnia uroczystości, która odbyła się 7 października w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach. Na galę przybyli liczni przedstawiciele władz miasta i regionu oraz środowiska naukowego z całego kraju. Uniwersytet Jagielloński reprezentowali prof. Wojciech Nowak, rektor UJ, prof. Stanisław Kistryn, prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych i dr hab. Małgorzata Kruczek, dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

Nagrodę NCN 2015 w obszarze nauk o życiu otrzymał dr hab. Wiesław Babik, biolog ewolucyjny, który na co dzień pracuje w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kapituła przyznała mu wyróżnienie za badania nad ewolucją adaptatywną zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zmienności genów MHC. Laureat zajmuje się biologią ewolucyjną, a w jej obrębie głównie trzema powiązanymi ze sobą tematami. Bada wpływ hybrydyzacji międzygatunkowej na proces powstawania gatunków, procesy ewolucyjne zachodzące w populacjach wykazujących strukturę geograficzną oraz genetyczne podstawy adaptacji. Informacje uzyskuje analizując różnice genetyczne między osobnikami i populacjami w czasie i przestrzeni. Opracowuje także metody określania różnic genetycznych między osobnikami, szczególnie w genach głównego kompleksu zgodności tkankowej.

Tuż po zakończeniu uroczystości serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów naukowych złożył dr. hab. Wiesławowi Babikowi rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Od prawej stoją: dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi dr hab. Małgorzata Kruczek, laureat wraz z małżonką, dyrektor Instytutu Nauk o Środowisku dr hab. Maria Niklińska, oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dwaj pozostali laureaci reprezentują ośrodki naukowe z Wielkopolski i Mazowsza. W obszarze nauk ścisłych i technicznych za znaczące wyniki w teorii reprezentacji i probabilistyce nieprzemiennej nagrodzono prof. Piotra Śniadego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce dr. hab. Michała Bilewicza, psychologa społecznego z Uniwersytetu Warszawskiego za pokazanie trójczynnikowej struktury współczesnego antysemityzmu i jej psychologicznych konsekwencji.

Nagroda NCN po raz pierwszy została przyznana w maju 2013 r. podczas uroczystości odbywającej się w ramach Dni NCN na Śląsku, a po raz drugi w październiku 2014 w Krakowie. Dr hab. Wiesław Babik jest jej pierwszym laureatem z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Polecamy również
Finał pierwszej edycji Nagrody im. Zofii i Jana Włodków
Finał pierwszej edycji Nagrody im. Zofii i Jana Włodków
Najmłodszy profesor w Polsce nagrodzony przez Pracodawców RP
Najmłodszy profesor w Polsce nagrodzony przez Pracodawców RP
Naukowcy z UJ docenieni przez PAN
Naukowcy z UJ docenieni przez PAN
Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2021 dla naukowców z UJ
Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2021 dla naukowców z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron