Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci UJ laureatami konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Studenci UJ laureatami konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych

W czwartek 16 grudnia w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) wręczono nagrody za najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Na tegoroczną 33. edycję konkursu nadesłano 39 prac, spośród których 7 zostało uhonorowanych. W gronie zwycięzców znaleźli się studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego - Krzysztof Kowalski i Szymon Kucharski.


Konkurs MSZ jest organizowany corocznie od grudnia 1989 roku. Jego założeniem jest rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, a w szczególności zagadnieniami z zakresu polskiej polityki zagranicznej.

Jak poinformowało ministerstwo, w tym roku członkowie jury nie uhonorowali nikogo nagrodą pierwszego stopnia. Przyznali natomiast nagrodę drugiego stopnia ex aequo Kamilowi Kwiatkowskiemu za pracę "Konflikt zbrojny na terytorium wschodniej Ukrainy w świetle prawa międzynarodowego" napisaną na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Krzysztofowi Kowalskiemu za pracę "Sankcje w polityce reagowania na kryzys ukraiński Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w latach 2014-2020", której promotorem był prof. Krzysztof Szczerski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Praca magisterska Krzysztofa Kowalskiego praca dotyczy miejsca, roli i znaczenia sankcji w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej w reagowaniu na konflikt na Ukrainie. Jej celem była próba identyfikacji różnic pomiędzy reżimami sankcyjnymi Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz ocena ich skuteczności oraz użyteczności widzianej z perspektywy innych dostępnych środków polityki międzynarodowej. Zdaniem autora wynikają one w szczególności z różnic w systemach politycznych obu organizacji politycznych, postrzegania środowiska międzynarodowego, percepcji sankcji w arsenale środków reagowania oraz własnej strategii bezpieczeństwa. USA i UE nałożyły sankcje w reżimach autonomicznych na podmioty związane z Rosją. Ich struktura i zasięg oddziaływania na Rosję jest jednak różny. Unia nadal dysponuje przestrzeniami w drabinie eskalacyjnej, którą mogłaby wykorzystać nacisku na Moskwę, posiada potencjalnie silniejsze niż USA mechanizmy oddziaływania, w szczególności gospodarcze.

Wyróżnieniem uhonorowano też pracę Szymona Kucharskiego "Studium opinii Komitetu Praw Człowieka ONZ nr 2728/2016, w sprawie Teitiota v. Nowa Zelandia" napisaną pod opieką naukową dr. hab. Michała Kowalskiego, prof. UJ na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Stanowi ona studium opinii Komitetu Praw Człowieka ONZ z 24 października 2019 roku. Skarga dotyczyła udzielania ochrony międzynarodowej przymusowym migrantom klimatycznym, pochodzących z małych państw wyspiarskich. Są one dziś poważnie zagrożone z powodu rosnącego poziomu mórz, wywołanego przez antropogeniczne globalne ocieplenie. Komitet nie przychylił się do twierdzenia zawiadamiającego, jakoby wydalenie go na wyspę narażoną na opisane zjawisko naruszało jego prawo do życia. Główny cel poznawczy niniejszej pracy stanowiło przybliżenie tych wątków prawnych, których Komitet nie rozważył, chociaż były ku temu przesłanki.

Polecamy również
Wybitny historyk sztuki laureatem Nagrody im. prof. Zachwatowicza
Wybitny historyk sztuki laureatem Nagrody im. prof. Zachwatowicza
Kolejne Nagrody Miasta Krakowa dla przedstawicieli społeczności UJ
Kolejne Nagrody Miasta Krakowa dla przedstawicieli społeczności UJ
Wręczono Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka
Wręczono Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka
Dr Hanna Margolis laureatką Nagrody im. Alicji Helman
Dr Hanna Margolis laureatką Nagrody im. Alicji Helman

Widok zawartości stron Widok zawartości stron