Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografia dr Ewy Kopczyńskiej wyróżniona w konkursie SAS PTS

Monografia dr Ewy Kopczyńskiej wyróżniona w konkursie SAS PTS

Jury konkursu Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego przyznało nagrody za najlepsze badania antropologiczne w roku 2021. Wyróżnienie w nim przyznano dr Ewie Kopczyńskiej z Instytutu Socjologii UJ (IS UJ) za monografię "Jedzenie i inne rzeczy. Antropologia zmiany w systemach żywnościowych". która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.


"Monografia Ewy jest poświęcona niezwykle aktualnej problematyce zmiany społecznej w systemach żywieniowych rozważanej z antropologicznego punktu widzenia. Autorka przedmiotem swoich rozważań czyni przekształcenia w kulturze jedzenia i systemach żywieniowych dokonujące się w ramach określonego porządku społecznego, czyli obowiązującej aktualnie ramy. Wyróżniając dwa modele społeczeństwa: 'zastygłe' oraz te, których istotą jest nieustająca zmienność, przedstawia dwie perspektywy epistemologiczne w ich poznawaniu i w konsekwencji formułuje własną perspektywę poznawczą, określając ją jako 'krytykę oddolną, jako nieustające siłowanie się z obowiązującą ramą'. Praca zasługuje na wyróżnienie, bowiem nie tylko prezentuje antropologiczny opis ukazujący ukrytą rzeczywistość, jawne i niejawne zjawiska społeczne, wykorzystując materiał empiryczny będący pokłosiem rozległych badań empirycznych przeprowadzonych przez nią samą, bądź przez nią koordynowanych, ale tworzy własną ramę teoretyczną systemów żywieniowych opierając się zarówno na klasycznych, jak i współczesnych studiach antropologicznych, szczególnie wykorzystując teorię aktora-sieci oraz ukazując rolę aktora/aktanta w systemach żywieniowych.

Należy podkreślić wielowątkową interpretację materiałów empirycznych, jej rozległość oraz finezję teoretyczno-interpretacyjną zarówno oddolnej dynamiki zmiany systemów żywieniowych, których podłoże stanowią zrzeszenia (jako byty kolektywne, zbiorowe), jak również kwestii obaw i wykluczeń żywieniowych oraz społecznych praktyk oporu z nimi związanych" - czytamy w uzasadnieniu jury.

Dr Ewa Kopczyńska pracuje w Zakładzie Antropologii Społecznej IS UJ. Zajmuje się socjologią jedzenia - kulturą jedzenia i wzorcami żywieniowymi oraz związanymi z nimi praktykami społecznymi i formami zrzeszania się. Aktualnie bada alternatywne sieci żywieniowe, funkcjonujące na przecięciu tradycji i innowacji społecznych, a także obawy żywieniowe i strategie unikania zagrożeń żywnościowych. Absolwentka kilku staży naukowych, w tym m.in. Visiting Scholar w Minda de Gunzburg Centre for European Studies, Uniwersytet Harvarda, SIFO - National Institute of Consumer Studies w Oslo, Department of Food and Resource Economics, Uniwersytet w Kopenhadze. Aktywna członkini Laboratorium Praktyk Społecznych w IS UJ oraz interdyscyplinarnego zrzeszenia Jedzenie Sieć Badawcza.

Polecamy również
Wręczono Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka
Wręczono Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka
Dr Hanna Margolis laureatką Nagrody im. Alicji Helman
Dr Hanna Margolis laureatką Nagrody im. Alicji Helman
Prof. Piotr Chłosta laureatem Nagrody Forum Ochrony Zdrowia
Prof. Piotr Chłosta laureatem Nagrody Forum Ochrony Zdrowia
Polonia Minor dla profesora Mateusza Hołdy
Polonia Minor dla profesora Mateusza Hołdy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron