Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Krzysztof Zamorski odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Prof. Krzysztof Zamorski odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Profesor Krzysztof Zamorski od pół wieku jest związany z Instytutem Historii UJ. Jego działalność naukowa ogniskuje się wokół problemu zmian cywilizacyjnych i społeczno-gospodarczych w XVIII/XIX wieku, demografii historycznej i teorii historii. Ustanowiony w 1921 r. Order Odrodzenia Polski nadawany jest za zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za osiągnięcia w działalności publicznej, m.in. za wybitną twórczość naukową.

Jest autorem ośmiu monografii i redaktorem dziewięciu książek. Stoi na czele Katedry Antropologii Historycznej i Teorii Historii Instytutu Historii i od 25 lat jest redaktorem czasopisma "Historyka", ale odnotować należy także jego aktywność organizacyjną i społeczną w przeszłości. W latach 1993–2003 kierował Biblioteką Jagiellońską. Był to okres kluczowy dla rozwoju tej instytucji. Wśród jego licznych sukcesów na podkreślenie zasługuje zaangażowanie w proces informatyzacji Biblioteki i jej instytutowych oddziałów, co doprowadziło do powstania jednej z największych baz bibliotecznych w Polsce. Efektem jego zabiegów było także wybudowanie nowego skrzydła Biblioteki Jagiellońskiej, które od dwudziestu lat służy czytelnikom. Honorowo pełnił funkcję prezesa Rady Nadzorczej Fundacji Czynu Niepodległościowego (2005–2020), jak również przewodniczył Radzie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (2004–2011).

Prof. Krzysztof Zamorski jest rozpoznawalnym i cenionym historykiem w kraju i poza jego granicami. Od lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego. W latach 2013–2021 był prezesem krakowskiego oddziału PTH, a od 2015 r. jest członkiem Zarządu Głównego. Na podkreślenie jednak zasługuje fakt, że główną formą zaangażowania Krzysztofa Zamorskiego w inicjatywy PTH jest ruch kongresowy. W 2004 r. był przewodniczącym Biura Komitetu Organizacyjnego 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie. Sukces Zjazdu spowodował, że, dzięki inspiracji prof. Andrzeja Chwalby, zrodziła się idea organizacji w Krakowie Kongresów Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Krzysztof Zamorski był trzykrotnie przewodniczącym Biura Organizacyjnego Kongresów. Pierwsze tego typu przedsięwzięcie miało miejsce w 2007 r., a patronat nad nim objął Prezydent RP Lech Kaczyński. Do Krakowa przyjechało wówczas prawie 450 badaczy z 37 krajów. Od tego czasu Kongres ma charakter cykliczny – kolejne odbyły się w 2012 i 2017 r., a aktualnie trwają przygotowania do czwartego Zjazdu, zaplanowanego na 2022 r. Za tę działalność prof. Zamorski uzyskał tytuł ambasadora kongresów polskich.

tekst: Justyna Gałuszka

foto: Anna Wojnar

Polecamy również
Poznaliśmy laureatów Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego w roku 2022
Poznaliśmy laureatów Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego w roku 2022
Nagrodzono autorów najlepszych prac w konkursie Camera Jagellonica
Nagrodzono autorów najlepszych prac w konkursie Camera Jagellonica
Prof. Jacek Sapa uhonorowany tytułem Ambasadora Farmacji
Prof. Jacek Sapa uhonorowany tytułem Ambasadora Farmacji
Prof. Wojciech Nowak i prof. Andrzej Matyja – Małopolanin i Człowiek Roku 2020
Prof. Wojciech Nowak i prof. Andrzej Matyja – Małopolanin i Człowiek Roku 2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron