Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla naukowców z UJ

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla naukowców z UJ

W dniu święta polskich środowisk naukowych i akademickich ogłoszono laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki. Naukowcy i badacze, godnie z tradycją poprzednich lat, zostali wyróżnieni za zasługi w 5 kategoriach: znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. W tym gronie znalazło się 5 przedstawicieli społeczności akademickiej najstarszej polskiej uczelni.

Najbardziej prestiżowe nagrody za całokształt dorobku naukowego trafiły w ręce 22 osób. To wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej - od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy. Laureatem w tej kategorii został m.in. prof. Marek Jarnicki z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Badacz specjalizuje się w analizie zespolonej. W latach 1984-1990 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki UJ ds. dydaktycznych. W latach 1990-1996 oraz 1999-2003 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki UJ, a w latach 2003-2008 dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Jest autorem licznych artykułów naukowych oraz kilku książek. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Nagrodę indywidualną I stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej otrzymał prof. Michał Praszałowicz z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. W tej kategorii wyróżnienia przyznawane są m.in. za rozszerzanie współpracy międzynarodowej, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy efektywne zarządzanie podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki.

Laureatami nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej zostali dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ i prof. Andrzej Nowak z Wydziału Historycznego UJ. W tym przypadku resort nauki nagradza za prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne bądź nowa wiedza i umiejętności nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń; prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności; prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury oraz za kierowanie zespołami badawczymi.

Z kolei nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej - za które uznaje się praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej, komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami czy wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego - otrzymał prof. Paweł Moskal z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Łącznie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przyznał 103 nagrody, w tym 86 indywidualnych i 17 zespołowych, za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz całokształt dorobku. Pełna lista nagrodzonych jest dostępna na stronie resortu nauki.

Polecamy również
Wybitny historyk sztuki laureatem Nagrody im. prof. Zachwatowicza
Wybitny historyk sztuki laureatem Nagrody im. prof. Zachwatowicza
Kolejne Nagrody Miasta Krakowa dla przedstawicieli społeczności UJ
Kolejne Nagrody Miasta Krakowa dla przedstawicieli społeczności UJ
Wręczono Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka
Wręczono Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka
Dr Hanna Margolis laureatką Nagrody im. Alicji Helman
Dr Hanna Margolis laureatką Nagrody im. Alicji Helman

Widok zawartości stron Widok zawartości stron