Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Hanna Margolis laureatką Nagrody im. Alicji Helman

Dr Hanna Margolis laureatką Nagrody im. Alicji Helman

Wręczenie nagrody, którą honorowani są autorzy i autorki najlepszych rozpraw doktorskich z zakresu filmoznawstwa odbyło się na posiedzeniu Senatu UJ w auli Collegium Novum. Członkowie kapituły nagrody uznali, że nagrodę otrzyma dr Hanna Margolis za pracę pt. "Filmy animowane kobiet w (męskich) strukturach kinematografii w Polsce w perspektywie komparatystycznej".

Nagroda została ustanowiona dla uczczenia pamięci zmarłej w 2021 roku prof. Alicji Helman - wybitnej filmoznawczyni, członkini wielu towarzystw naukowych, związanej najpierw z Instytutem Filologii Polskiej potem Instytutem Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w czasie trwającej 60 lat kariery akademickiej opublikowała 25 monografii autorskich i wypromowała 52 doktorów.

Pierwsze posiedzenie kapituły nagrody im. Alicji Helman, odbyło się 22 czerwca 2021 r. pod przewodnictwem rektora UJ prof. Jacka Popiela. Jego członkowie: prof. Krzysztof Loska, prof. Andrzej Pitrus, prof. Mirosław Przylipiak, prof. Małgorzata Radkiewicz, prof. Grażyna Stachówna, dr hab. Kamila Żyto, prof. UŁ, w uzasadnieniu decyzji o przyznaniu nagrody dr Hannie Margolis podkreślili niekwestionowaną oryginalność, wysokie kompetencje badawcze oraz metodologiczną konsekwencję, zakorzenioną w najlepszych tradycjach komparatystyki. Wśród walorów pracy wymieniali nowatorskie spojrzenie na kino polskie oraz umiejętność dotarcia do niedostępnych wcześniej źródeł archiwalnych. Odkrywcze połączenie studiów produkcyjnych z badaniami feministycznymi przydało rozprawie doktorskiej charakteru modelowego studium filmoznawczego, idealnie zespolonego z wyobraźnią kulturoznawczą.

Prof. Jacek Popiel zaznaczył, że choć rozprawa powstała w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, to słowa uznania należą się również promotorce dysertacji - prof. Monice Talarczyk z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi.

Nagrodę laureatce wręczył rektor UJ prof. Jacek Popiel, któremu towarzyszył prof. Krzysztof Loska, prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ i kierownik Katedry Teorii i Antropologii Filmu.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Roberta Szuchta i Agnieszka Cahn odebrali Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała

Roberta Szuchta i Agnieszka Cahn odebrali Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała

Badaczki Uniwersytetu Jagiellońskiego z Nagrodami Ministra Nauki

Badaczki Uniwersytetu Jagiellońskiego z Nagrodami Ministra Nauki

Amerykańska nagroda wydawnicza dla uczonej z Instytutu Muzykologii

Amerykańska nagroda wydawnicza dla uczonej z Instytutu Muzykologii

Student Uniwersytetu Jagiellońskiego wyróżniony w konkursie INTERSTUDENT 2024

Student Uniwersytetu Jagiellońskiego wyróżniony w konkursie INTERSTUDENT 2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron