Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersyteccy naukowcy z nagrodami premiera

Uniwersyteccy naukowcy z nagrodami premiera

Prof. Anetta Undas z Wydziału Lekarskiego i prof. Piotr Bizoń z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej otrzymali Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy. Za najlepsze prace doktorskie w 2014 roku nagrodzono sześcioro kolejnych uniwersyteckich uczonych.

 

Jak informuje Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nagrody premiera za wybitny dorobek naukowy przyznano sześciorgu uczonym. W tym gronie znaleźli się prof. Anetta Undas, kierownik Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz prof. Piotr Bizoń z Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Pozostali laureaci to: prof. Włodzimierz Borodziej (Uniwersytet Warszawski), prof. Grzegorz Chałasiński (UW), prof. Marek Samoć (Politechnika Wrocławska) i prof. Jerzy Stuhr (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie).

"Prof. Anetta Undas jest wybitnym naukowcem o uznanej pozycji na arenie międzynarodowej. Osiągnięcia prof. Anetty Undas to odkrycie i scharakteryzowanie swoistych nieprawidłowych właściwości sieci fibrynowej powstającej w końcowym etapie krzepnięcia krwi w powikłaniach choroby wieńcowej leczonej inwazyjnie, udaru mózgu oraz zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej. Jej dorobek naukowy obejmuje cykl prac zatytułowanych Nieprawidłowe właściwości sieci fibrynowej jako czynnik ryzyka zakrzepicy tętniczej i żylnej, przedstawiający wyniki badań nad czynnością i strukturą fibryny. Ponadto prof. Undas odkryła nieznane dotychczas czynniki modyfikujące gęstość włókien fibryny i jej podatność na lizę" - czytamy w uzasadnieniu nagrody.

Z kolei prof. Piotr Bizoń jest "wybitnym przedstawicielem krakowskiego ośrodka fizyki teoretycznej, a także uznanym na świecie specjalistą w dziedzinie klasycznej i ogólnej teorii względności i nieliniowej teorii pola. Wielkie wrażenie i poruszenie w środowisku fizyków wywołały prace, których podał argumenty przemawiające za niestabilnością czasoprzestrzeni zbliżających się na dużych odległościach do czasoprzestrzeni Anti-de Sittera (AdS). Odgrywają one ważną rolę w opisie związku między supergrawitacją i konforemną teorii pola. Ponadto podanie przez prof. Bizonia ścisłego dowodu istnienia gwiazd bozonowych jest interesujące ze względów teoretycznych, gdyż masa takich obiektów jest proporcjonalna do odwrotności stałej grawitacyjnej, więc nie można ich opisać w liniowym przybliżeniu teorii grawitacji. Wynik ten nabiera szczególnego znaczenia ze względu na rozpatrywanie materii bozonowej jako możliwego wyjaśnienia istoty 'ciemnej materii'".

Nagrodami za wyróżnione rozprawy doktorskie uhonorowano 25 naukowców. Sześcioro z nich obroniło je w Uniwersytecie Jagiellońskim:

  • dr Magdalena Herdegen (obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za rozprawę doktorską Phenotypic traits, genetic variation and gene flow between guppy population in Venezuela napisaną pod opieką naukową prof. Wiesława Babika,
  • dr Adam Kiprsza (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) za rozprawę doktorską Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznego procesu badawczego napisaną pod opieką naukową prof. Janusza Węca,
  • dr Damian Kubik (Wydział Filologiczny) za rozprawę doktorską Południowosłowiańska „kultura wyobrażona". Projekt Mickiewiczowski a dziewiętnastowieczne dyskursy kulturowe w Serbii i Chorwacji napisaną pod opieką naukową dr hab. Doroty Gil, prof. UJ,
  • dr Mira Marcinów (obecnie Akademia Igantianum w Krakowie) za rozprawę doktorską Psychologiczna charakterystyka chorób umysłowych w XIX-wiecznej psychiatrii polskiej napisaną pod opieką naukową dr. hab. Bartłomieja Dobroczyńskiego,
  • dr Olaf Stefańczyk (Wydział Chemii) za rozprawę doktorską Magnetic and Photomagnetic Molecular Switches based on copper(II) complexes and octacyanidometallates napisaną pod opieką naukową prof. Barbary Siekluckiej,
  • dr Justyna Tabaszewska (Wydział Polonistyki) za rozprawę doktorską Przypomnienie, powtórzenie, tworzenie. Problematyka tradycji i pamięci kulturowej wobec sposobów konstruowania poetyk pamięci w najnowszej polskiej poezji napisanej pod opieką naukową prof. Ryszarda Nycza.

Nagrody premiera zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 roku. Przewodniczącym zespołu ds. nagród jest prof. Piotr Węgleński z Uniwersytetu Warszawskiego. Zasiadają w nim m.in. byli rektorzy UJ profesorowie Franciszek Ziejka i Karol Musioł oraz prof. January Weiner z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

Pełna lista nagrodzonych jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Polecamy również
Finał pierwszej edycji Nagrody im. Zofii i Jana Włodków
Finał pierwszej edycji Nagrody im. Zofii i Jana Włodków
Najmłodszy profesor w Polsce nagrodzony przez Pracodawców RP
Najmłodszy profesor w Polsce nagrodzony przez Pracodawców RP
Naukowcy z UJ docenieni przez PAN
Naukowcy z UJ docenieni przez PAN
Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2021 dla naukowców z UJ
Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2021 dla naukowców z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron