Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy z UJ we władzach Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Naukowcy z UJ we władzach Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy zastępcami przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa zostali naukowcy związani z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. Andrzej Szczerski i dr hab. Andrzej Betlej.

 

 

19 listopada prezydent RP Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim akty powołania w skład Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Akty powołania otrzymali:

  • Borysław Czarakcziew – powołanie na funkcję Przewodniczącego SKOZK;
  • Andrzej Betlej – powołanie na funkcję Zastępcy Przewodniczącego SKOZK;
  • Andrzej Szczerski – powołanie na funkcję Zastępcy Przewodniczącego SKOZK.

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa to organizacja społeczna, działająca od 1978 roku, której celem są działania na rzecz odnowy zabytków Krakowa. Od 1985 roku SKOZK na mocy ustawy jest dysponentem środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (NFRZK) zasilanego środkami przekazywanymi z budżetu państwa za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek urzędującego Prezydenta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz i członkowie SKOZK powoływani i odwoływani są przez Prezydenta RP

Borysław Czarakcziew – architekt, autor ponad 200 projektów architektonicznych o różnej skali i tematyce – od remontu zabytkowego zespołu Szarej Kamienicy do pracy nad projektem Systemu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich. W 2002 roku wybrany na pierwszego Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów, od 2014 roku członek Krajowej Rady, od 2018 roku Wiceprezes Krajowej Rady gdzie zajmuje się sprawami międzynarodowymi. Od 2009 roku reprezentuje stronę polską w pracach zespołów ACE (The Architects' Council of Europe) w zespołach zajmujących się akredytacją i certyfikacją programów nauczania oraz uznawania kwalifikacji zawodowych, od 2020 roku członek zarządu ACE. Reprezentuje Polskę w pracach ENACA (European Network of Architectural Competent Authorities) ciała doradczego Komisji Europejskiej w zakresie Dyrektywy o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Jest członkiem Polskiej Rady Architektury. W latach 2014-2016 zaangażowany w prace Głównej Komisji Architektonicznej przy Ministerstwie Rozwoju. Współpracuje z rządem polskim, jako ekspert ds. zawodu architekta w pracach Komisji Europejskiej. Za działalność na rzecz środowiska zawodowego odznaczony złotą odznaką SARP i złotą odznaką Izby Architektów RP. W 2008 roku nagrodzony medalem Honoris Gratia przez Prezydenta Miasta Krakowa, w 2010 roku odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Andrzej Betlej – historyk sztuki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1999 roku uzyskał stopień doktora, a w 2011 roku doktora habilitowanego. W latach 2012-2016 dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2016-2019 dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Za jego kadencji został m.in. ukończony remont konserwatorski i otwarta nowa ekspozycja Muzeum Czartoryskich. Od 2020 roku jest dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce nowożytnej, w szczególności dotyczą kwestii zachowania dziedzictwa kulturalnego na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Andrzej Szczerski – historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Wykładał także na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem i Uniwersytecie St Andrews. Autor publikacji i kurator wystaw poświęconych sztuce XIX i XX wieku oraz sztuce współczesnej, w tym "Symbolism in Poland and Britain" w Tate Britain w Londynie (2009) i "#dziedzictwo" w Muzeum Narodowym w Krakowie (2017). Laureat Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 roku.

fot. Krzysztof Sitkowski /KPRP

Polecamy również
Nominacje profesorskie dla naukowców z UJ
Nominacje profesorskie dla naukowców z UJ
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o zdrowiu
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o zdrowiu
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki fizyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki fizyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron