Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warszawa: Stanisław Bartuś odebrał nominację profesorską

Warszawa: Stanisław Bartuś odebrał nominację profesorską

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne 23 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych jest prof. Stanisław Bartuś z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (WL UJ CM).

 

Stanisław Bartuś jest specjalistą kardiologii oraz chorób wewnętrznych. Ukończył studia na WL UJ CM. Odbywał szkolenia w Austrii, Niemczech i Włoszech. Jest autorem wielu publikacji i prac naukowych. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Jest kierownikiem II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz pracownikiem II Kliniki Kardiologii Instytutu Kardiologii UJ CM. Wykonuje zabiegi kardiologii inwazyjnej w zakresie tętnic wieńcowych, zamykania ubytków między-przedsionkowych (ASD, PFO) oraz tętnic szyjnych, tętnic podobojczykowych, pnia ramienno-głowowego, tętnic kończyn dolnych (w tym naczyń poniżej kolana), tętnic nerkowych i innych. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w której pełni funkcję przewodniczącego Zarządu.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Polecamy również
Nominacje profesorskie dla naukowców z UJ
Nominacje profesorskie dla naukowców z UJ
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o zdrowiu
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o zdrowiu
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki fizyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki fizyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron