Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wicedyrektor CTT CITTRU UJ w zarządzie międzynarodowego stowarzyszenia

Wicedyrektor CTT CITTRU UJ w zarządzie międzynarodowego stowarzyszenia

Zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ Krystian Gurba został wybrany do zarządu ASTP (Association of European Science and Technology Transfer Professionals) - największego europejskiego stowarzyszenia osób zajmujących się transferem wiedzy.

W dniach 18-20 maja w Lizbonie, pierwszy raz w trybie stacjonarnym po dwuletniej przerwie, odbyła się doroczna konferencja stowarzyszenia ASTP, gromadząca menedżerów transferu wiedzy i technologii z całej Europy. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Centrum Transferu Technologii CITTRU, a podczas walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia ASTP w skład jego zarządu wybrany został Krystian Gurba, pełniący w Uniwersytecie Jagiellońskim funkcję zastępcy dyrektora CTT CITTRU. W ciągu najbliższych dwóch lat, jako wiceprzewodniczący ASTP, będzie nadzorował w szczególności kwestie związane z organizacją programową wydarzeń, które są jednym z głównych obszarów działalności stowarzyszenia.

Krystian Gurba jest pierwszym Polakiem we władzach tego stowarzyszenia. Dotychczas brał udział w pracach, funkcjonującej w ramach ASTP, rady krajowych sieci centrów transferu wiedzy, reprezentując Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) oraz uczestniczył w działalności zespołu ds. wydarzeń cyfrowych (Digital Events Committee).

ASTP jest założoną w 2000 roku organizacją non profit, zrzeszającą ponad 1200 członków, co czyni z niej największą organizację menedżerów transferu wiedzy i technologii w Europie. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie wymiany dobrych praktyk, specjalistycznych szkoleń i wymiany doświadczeń wśród profesjonalistów zajmujących się transferem wiedzy i technologii w uczelniach, instytutach badawczych i przedsiębiorstwach. ASTP koncentruje się ponadto na promowaniu zawodu i wysokich standardów w zakresie transferu wiedzy i technologii na arenie międzynarodowej. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie wpływu, jaki badania naukowe wywierają na społeczeństwo i gospodarkę.

zdjęcia z konferencji w Lizbonie

Polecamy również
Nominacje profesorskie dla naukowców z UJ
Nominacje profesorskie dla naukowców z UJ
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o zdrowiu
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o zdrowiu
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki fizyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki fizyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron