Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nominacje profesorskie dla nauczycieli akademickich UJ

Nominacje profesorskie dla nauczycieli akademickich UJ

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył 17 czerwca 2015 roku w Belwederze akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znaleźli się także naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Akty nominacyjne z rąk prezydenta odebrali:

  • Michał Baczkowski, profesor nauk humanistycznych z Wydziału Historycznego,
  • Hanna Knysiak-Molczyk, profesor nauk prawnych z Wydziału Prawa i Administracji,
  • Piotr Kuśtrowski, profesor nauk chemicznych z Wydziału Chemii.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Zdjęcie: Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki / fot. KPRP.

Polecamy również
Nowi doktorzy habilitowani w dyscyplinie nauki biologiczne

Nowi doktorzy habilitowani w dyscyplinie nauki biologiczne

Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki medyczne

Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki medyczne

Nominacje dla nowych profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nominacje dla nowych profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nominacje profesorskie dla pięciorga naukowców z UJ CM

Nominacje profesorskie dla pięciorga naukowców z UJ CM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron